GreenTech betyder miljövänlig produktion

Hypermodern produktionsanläggning i Hollenbach
GreenTech står för maximal energi- och kostnadseffektivitet i våra produktionsprocesser. Våra produktionsanläggningar är en stor utmaning i vår strävan mot minimal miljöpåverkan. Vi använder smarta lösningar för att minska energianvändningen och vi bygger med den senaste tekniken. En imponerande anläggning är vår fabrik i Hollenbach som stod klar 2007 (byggs ut under 2014). Minimal energianvändning var fokus redan då Hollenbach fabriken planerades. De viktigaste fördelarna ur ett hållbarhetsperspektiv vid denna ”high-tech” anläggning är egenproducerad el via solceller samt ett avancerat ventilations och kylsystem som återvinner största delen av överskottsvärmen från denna 13,000 m2 stora lokal. Ett enormt värmelager lagrar överskottsvärme under fabriken.

Sedan 1960 talet har vi haft egna busslinjer till fabriken för transport av personal som bor inom Hohenlohe området. Förutom bekvämligheten för vår personal så sparas stora mängder bränsle varje dag samtidigt som utsläppen minskar. Våra företagsbilar köps baserat på minimalt utsläpp av CO2. Detta gäller för hela ebm-papst gruppen.