Vi utvecklar med miljöhänsyn

GreenTech står för utveckling och produktion med miljö och hållbarhet i fokus. Redan på konceptstadiet försöker vi att optimera material och processer för att nå minimal miljöpåverkan och maximal möjlighet till återvinning. Medan vi arbetar på att förbättra motorteknologi, elektronik och aerodynamik står minskad energianvändning alltid i centrum.

  • 5 examples of efficiency