Våra kunder och miljön är vinnare

Varje dag tjänar våra kunder pengar på minskad elförbrukning tack vare vår GreenTech EC-teknologi. EC-motorerna har dessutom styr- och drivelektronik integrerad i motorn vilket gör att motorns varvtal enkelt styrs med exempelvis 0-10 V signal. Detta leder till färre komponenter, enklare installation och sparar dessutom utrymme – även detta en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv. När detta skrivs (mars 2014) har våra GreenTech EC-fläktar sparat 24 miljarder kWh sedan 2008.

GreenTech EC-technology