ebm-papst gasfläkt i effektiv och miljövänlig högtryckstvätt

Foto: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Den familjeägda koncernen Alfred Kärcher GmbH & Co KG, med huvudkontor i Winnenden nära Stuttgart, grundades 1935 av uppfinnaren Alfred Kärcher. Han utvecklade från start innovativa lösningar inom området värmeteknik, men den verkliga hörnstenen till dagens koncern med 11 000 anställda i 60 länder lades 1950. Då uppfanns och lanserades nämligen Europas första hetvattentvätt. Sedan dess har koncernen utvecklats till en världsledande rengöringsspecialist. Produktprogrammet är brett och omfattar rengöringsprodukter för både professionella och privata användare. I sortimentet finns bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och sopmaskiner samt biltvättar. I Sverige är koncernen representerat av det helägda dotterbolaget Kärcher AB i Göteborg.

När man talar om Kärcher högtryckstvättar tänker många säkert på de kompakta och gula tvättarna som hjälper privatpersoner att rengöra bilar, cyklar, uteplatser, fasader, trädgårdsmöbler och mycket annat. Kärcher erbjuder också ett brett sortiment av produkter för professionella applikationer inklusive stationära system med högtrycksrengöring. De används i miljöer där det ställs höga krav på effektiv rengöring som till exempel inom livsmedelsindustrin och i många tuffa industrimiljöer. Dessa system arbetar mycket annorlunda jämfört med de enheter som används i privata hushåll. Tryck och varmt vatten produceras centralt av stationära system och levereras sedan via rörledningar till utmatningsställen där användarna applicerar högtrycksslangar och andra tillbehör för rengöring.

Rengöring utan kemikalier
”Varmvattnet möjliggör en snabb och grundlig rengöring utan att det krävs några tillsatser av kemiska hjälpmedel”, säger Steffen Burger som är produktchef för stationära högtryckstvättar hos Kärcher. Beroende på hur kraftig nedsmutsningen är kan trycket, mängden vatten och även temperaturen varieras. Vid ett högsta tryck på 140 bar använder högtryckstvätten upp till 1200 liter per timme och temperaturen på vattnet kan gå upp till ca 80 grader. Många gånger är det dock möjligt att få ett mycket bra rengöringsresultat vid ca 60 grader, och en reducering av temperaturen innebär också att användaren spar energi.

"Gasversionen är mer ekonomisk på lång sikt eftersom gas är en billigare energikälla."

Steffen Burger, produktchef för stationära högtryckstvättar hos Kärcher.

Kärcher har utvecklat två olika systemlösningar för stationära högtryckstvättar. I det ena systemet värms vattnet upp med olja, och i det andra med gas. Även om oljeversionen är vanligare är gasversionen bättre lämpad för anläggningar där det ställs krav på stora rengöringsvolymer. ”Givetvis kräver det att det finns en gasanslutning på plats. När det gör det är gasversionen mer ekonomisk på lång sikt eftersom gas är en billigare energikälla", säger Steffen Burger.

Har etablerat ett nära samarbete med ebm-papst
Kärcher producerar komponenterna för oljeversionen i egen regi, men har etablerat ett nära samarbete med ebm-papst vid utvecklingen av gasversionen där ebm-papst gasfläkt RG 148 är en viktig komponent. Under senare år har ebm-papst presenterat ett antal nyheter inom produktområdet gasfläktar. Ett flertal av dessa har öppnat nya möjligheter till effektiv uppvärmning av bostäder genom decentraliserade värmelösningar och fjärrvärmesystem. Samarbetet mellan Kärcher och ebm-papst visar att gasfläktar är viktiga även när det gäller effektiv, ekonomisk och miljövänlig rengöring. "ebm-papst har stor kompetens inom detta område så vi är glada över att ha dem som en stark partner", säger Steffen Burger.

Burger anser det vara en fördel att ebm-papst ständigt förädlar produkterna och alltid tar hänsyn till relevanta säkerhetsaspekter under utvecklingsarbetet. "Det betyder att vi kan vara säkra på att gasfläktarna alltid uppfyller de senaste lagbestämmelserna och att det känsliga problemet med att hantera gas är i goda händer." Den effektiva förbränningen som aktiveras av ebm-papst gasfläkt RG 148 är också ett plus för Kärchers kunder. "Vi säljer främst gasversionen av de stationära högtryckstvättarna i Europa. Systemets totala effektivitet är viktig för denna målgrupp, och varje enskild komponent bidrar till det vilket ebm-papst gasfläkt är ett bra exempel på", avslutar Steffen Burger.