ebm-papst fläktar i ekologisk myggfångare

Foto: Jacob Lund, Adobe Stock
De är irriterande, de biter, de sprider sjukdomar och de har en förmåga att dyka upp när man minst önskar det. Myggor kan vara ett stort problem när det är dags för trädgårdsfester och andra aktiviteter i skymningen. I Sverige men också i många andra länder är myggplågan något som irriterar och det har utvecklats olika metoder för att hålla myggen borta, eller fånga in dem. Det franska företaget Qista har utvecklat en helt ny typ av myggfångare som är ekologisk och inte har några kemikalier. Fläktar från ebm-papst har en viktig funktion när det gäller att locka och fånga in myggen.

Det är Simon Lillamand och Pierre Bellagambi på Qista som är männen bakom den nya myggfångaren. Det kommer båda från södra Frankrike där det finns mycket myggor. "Vi ville förklara krig mot myggorna, men med en ekologisk lösning. De kemiska lösningar som ofta används i de produkter som tidigare funnits tillgängliga på marknaden dödar också andra insekter och det stör balansen i naturen. Eftersom de naturliga fienderna till myggor också kan dö blir resultatet att det med tiden blir ännu mer myggor. Man får helt enkelt en negativ spiral och det ville vi förändra”, säger Simon Lillamand.

Simulerar mänsklig utandningsluft
Det som Qistas har lyckats med är att utveckla en myggfälla som fångar in mygghonor som är på jakt efter människor för att suga blod. Det är bara mygghonor som suger blod och de gör det för att få näring till utvecklingen av sina ägg. Qistas innovativa myggfångare simulerar mänsklig andning och lockar på så sätt till sig mygghonorna. Med hjälp av en axialfläkt från ebm-papst avger enheten en koldioxid som för myggorna påminner om mänsklig utandningsluft och även utandningsluften från varmblodiga djur. När mygghonorna har lockats till myggfångaren suger en annan fläkt in myggen och fångar dem i ett nät. Myggfångaren är så effektiv att den lockar till sig och fångar in mygghonor inom ett avstånd av 60 meter från enheten och tester har genomförts som visar att antalet mygghonor kan minska med så mycket som närmare 90 %.

Hittills finns det fem versioner av myggfångaren som marknadsförs på den franska marknaden och de täcker in behoven både hos privatpersoner och i offentliga miljöer. "Våra kunder ställer myggfångaren utomhus på platser som uteplatser i trädgårdar, vid simbassänger och utomhusterrasser på restauranger", säger Simon Lillamand. En utmaning för Qistas var att utveckla en tyst enhet som inte stör omgivningen med för hög ljudnivå. En kontakt togs därför med ebm-papst i Frankrike vars försäljningschef besökte Qistas anläggning i Aix-en-Provence för att titta närmare på uppfinningen. Tillsammans valde man sedan ut lämpliga axialfläktar som uppfyllde alla tekniska specifikationer för luftflöde, tryck och ljudnivå.

Vill bidra till att förhindra spridning av sjukdomar
Qistas effektiva mygginnovation har funnits på marknaden i Frankrike sedan några år. Företaget befinner sig nu i en exportfas där försäljning ska påbörjas i ett antal länder. Planen är att sälja den i hela EU och från 2021 även i USA och Kanada. Ett mål är även att hitta återförsäljare i länder och regioner där det finns myggor som sprider sjukdomar som exempelvis denguefeber. "Vi skulle också vilja arbeta med biståndsorganisationer i framtiden. Då kan vi avsevärt bidra till en minskad sannolikhet för att bli sjuk i länder och på platser där det finns mycket sjukdomsspridande myggor", avslutar Simon Lillamand.