ebm-papst en solenergipionjär i USA

Foto: ebm-papst
ebm-papst GreenTech-filsofi har stor betydelse för utvecklingen av energieffektiva produkter och miljövänliga produktionsprocesser. Filosofin har dock en bredare betydelse vilket illustreras av den satsning på solkraft som ebm-papst Inc. i USA inledde år 2011. Då installerades de första solcellspanelerna på taket till den byggnad i staden Farmington, Connecticut, där ebm-papst Inc. har sin verksamhet. Scott Beauchemin som är tekniskt ansvarig berättar att satsningen väckte uppmärksamhet. ”Det var ganska ovanligt att för sex år sedan satsa på solenergi då tekniken inte var lika etablerad här som i Europa. Farmington ligger dessutom inte i en region som är helt optimal när det gäller antal soltimmar. När det var dags för en renovering av våra lokaler tog vi ändå beslutet att göra den här satsningen då den ligger så väl i linje med vår GreenTech-filosofi. Den handlar ju mycket om hur vi använder energi och resurser på ett bra sätt som gynnar miljön”, säger Scott Beauchemin.

”Vår GreenTech-filosofi handlar inte bara om våra produkter utan också om hur vi varje dag använder energi och resurser”, Scott Beauchemin, vice president, ebm-papst Inc.

Den första installationen av solcellspaneler hade en effekt på 50 kW, men det var bara början på en utbyggnad som nyligen resulterade i att ebm-papst Inc. nådde milstolpen 1 Gigawatt (GW). Effekten fördubblades redan år 2012 och under 2014 installerades ännu mer paneler som gav ytterligare 100 kW. ”Vi var verkligen nöjda med de första installationerna. När sedan Obama-administrationen gav sitt stöd för satsningar på solenergi var det många fler som gjorde precis som vi och nu har vi också ett närliggande företag som valt att montera solceller på taket”, berättar Scott Beauchemin. Han säger också att de många megawatt-timmar som solcellsanläggningen matar in i elnätet kan komma att bli många fler i framtiden. Det finns nämligen mycket yta kvar på taket med plats för fler solcellspaneler.