Specialkonfigurering enkelt med moduluppbyggd ECI-motor

ebm-papst kompakta DC-motorer i serien ECI (Elektroniskt kommuterade interrotormotorer) används inom en mängd olika användningsområden. Många gånger finns det önskemål om att en motor kan konfigureras olika beroende på kraven i en viss applikation. Moduluppbyggnaden hos ebm-papst nya borstlösa ECI-motor med bara 42 mm diameter gör sådan konfigurering enkel.


Inom förpackningsindustrin och medicinteknik ställs olika krav

Små motorer från ebm-papst används i många applikationer och branscher med skiftande krav på drivlösningarna. Några exempel är när industrin automatiserar, inom förpackningsindustrin och i medicintekniska lösningar. Kraven på drivlösningarna, och därmed behoven att göra applikationsanpassningar, varierar och därför har också ebm-papst utvecklat ett helt nytt ECI-koncept. Det är moduluppbyggnaden hos ECI 42 som öppnar nya möjligheter till applikationsspecifik konfigurering.

ECI 42 är beteckningen på en ny motorfamilj med borstlösa elektroniskt kommuterade innerrotormotorer som fått helt ny design. Motorn finns i statorlängder på 20 och 40 mm och med en uteffekt på hela 45 alt. 90 W vid ett nominellt moment på 110 eller 220 mNm. Varvtalet i båda fallen är 4 000 rpm. Drivaxeln har en diameter på 8 mm. Mycket kraft i liten förpackning alltså och faktum är att vridmomentet nästan fördubblats trots att ECI 42 är ca 40 % mindre jämfört med tidigare ECI-modeller. Motorn, med kapslingsklass IP40, är avsedd för spänning 24 alt. 48 VDC.

ECI 42 har ett integrerat kretskort med bl a en indikator med sensorer för rotorposition, och applikationskonfigureringen förenklas av att motorn är förberedd för anslutning till olika slags extern elektronisk utrustning. Kullagren på de växellådsmoduler som finns tillgängliga har gjorts extra robusta för att klara höga radiella axelbelastningar i krävande applikationer. I takt med att det nya moduluppbyggda motorkonceptet utvecklas kommer ytterligare versioner att lanseras med bl a fler axeldiametrar.

Välkommen att kontakta Johan Ekbom för hjälp med ditt projekt.

Tel 010-454 44 50
E-post