Programvaran driveSTUDIO förenklar applikationsanpassning av drivlösningar

ebm-papst breda program av drivmotorer med integrerad styrelektronik (K4-modulen) utmärks av en hög grad av flexibilitet och att de är mycket kompakta. Utvecklingen i många branscher är att allt högre krav ställs på långtgående applikationsanpassning. Detta är en trend som har förstärkts under senare år i takt med att allt fler industriprocesser automatiseras. För att förenkla arbetet med att ta fram skräddarsydda applikationslösningar har ebm-papst tagit fram programvaran driveSTUDIO. Programmet kan användas av både applikationsingenjörer och användare. Med programmet förenklas applikationsanpassningen betydligt genom ett enkelt och intuitivt urval av parametrarna för en drivlösning. De standardparametrar för exempelvis hastighet som är förinställda vid leverans kan enkelt ändras med driveSTUDIO och en viktig fördel är att en drivlösning kan testas direkt i en tänkt applikation. Denna möjlighet öppnar nya möjligheter att diskutera olika alternativ och även att optimera en applikation.

Tre olika användarnivåer
ebm-papst drivenheter med integrerad styrelektronik används inom en lång rad områden inom industriell automation. Ett stort applikationsområde är inom branscherna logistik och förpackning. Ingenjörer och användare engagerade i applikationsutveckling kan i driveSTUDIO välja mellan tre olika användarnivåer. På den enklaste nivån, som är en demonivå, behövs det bara några klick för att starta en drivenhets varvtal, vridmoment eller positioneringsläge och få en presentation av förinställda värden. På nästa nivå, parameternivå, kan användare ändra drivenhetens standard-inställningar i en logisk följd genom att följa menyanvisningarna. Ett funktionsdiagram ger användarstöd för olika inställningar som exempelvis styrslingor, acceleration och inbromsning. På den tredje nivån är det möjligt för applikationsingenjörer och användare med erfarenhet i C-programmering att fritt programmera testkörningar för alla önskade drivsekvenser i en applikation.

I driveSTUDIO finns även funktioner för att återställa fabriksinställningar, hämta uppdateringar, ladda drivprofiler och ta fram information om driftsdata. För anslutning till en drivenhet används en vanlig USB-adapter. Programvaran kan köras på alla datorer med operativsystemet Windows, och det finns tillgängligt på tyska och engelska för gratis nedladdning via länken nedan eller på www.ebmpapst.com/drivestudio

Ladda ner här!