Prefabricerade ECI-motorer med planetväxlar

ebm-papst erbjuder lösningar där DC-motorer i serien ECI och planetväxlar monteras ihop på fabrik och levereras kompletta till kund.
ebm-papst har under de senaste åren byggt upp en mycket stark marknadsposition och ett brett program när det gäller kompakta och energisnåla DC-motorer som exempelvis serien ECI (Elektroniskt kommuterade interrotor-motorer). Dessa motorer används inom en mängd olika applikationsområden och i branscher med starkt skiftande krav på drivlösningarna. Några exempel är när industrin automatiserar, inom förpackningsindustrin och i medicintekniska lösningar.

Kraven på drivlösningarna, och därmed behoven att göra applikationsanpassningar, varierar och därför har ebm-papst också utvecklat ett modulärt ECI-koncept som möjliggör skräddarsydda applikationslösningar. Att ebm-papst för några år sedan förvärvade företaget Zeitlauf GmbH har också resulterat i att ebm-papst kan erbjuda ett mycket brett program med planetväxlar, vinkelväxlar och kuggväxlar. Detta har också gjort det möjligt för ebm-papst att starta med prefabricering där ECI-motorer och planetväxlar monteras ihop redan på fabrik och levereras kompletta till kund.

För logistikapplikationer med mycket höga precisionskrav
Det som utmärker de aktuella planetväxlarna är att de har ett minimalt glapp, också kallat backlash eller dödgång. Backlash innebär att det uppstår ett litet glapp varje gång axeln i en motor vänder håll och motorn roterar utan att axeln flyttar sig. I många applikationer där det ställs höga krav på precision och exakt positionering, exempelvis i logistiksystem, är det viktigt med ett så litet backlash som möjligt. Ett minimalt glapp har också stor betydelse för att minska slitaget och förlänga livslängden. ebm-papst erbjuder nu en sådan lösning i de prefabricerade och kompletta enheterna.

Det är bland annat de ingående materialen, ytbehandlingen av komponenter och tekniken för smörjning i planetväxlarna som bidrar till deras obefintliga backlash samtidigt som vridstyvheten blir hög och driften imponerande tyst. Det prefabricerade drivenheterna som monteras hos ebm-papst täcker ett brett applikationsområde. De har skyddsklass IP68 och ECI-motorerna som finns tillgängliga har en nominell uteffekt på 50-750 W. Olika designutföranden kommer att finnas tillgängliga och beställningar kommer att från våren att kunna göras på https://idt-config.ebmpapst.com

Läs mer om online-portalen här!