MXPC II - En ny generation kammarfläktar med hög besparingspotential och överlägsen prestanda

Fem år efter att ebm-papst presenterade den första generationen av kammarfläkten MXPC är det dags för generation två. Ännu högre prestanda är en av flera nyheter hos MXPC II.

När MXPC lanserades på marknaden var det en stor nyhet. Med ett stort antal modeller kunde ebm-papst erbjuda många olika alternativ för modernisering av ventilationsaggregat, men också för installation i nya aggregat. Fläktarnas energieffektiva EC-motorer öppnade nya möjligheter till kraftigt minskad energianvändning. Den integrerade driv- och styrelektroniken gjorde det enklare att optimera fläktapplikationer och fläktarna hade också ett tystgående fläkthjul med mycket hög verkningsgrad. Sedan lanseringen har programmet med MXPC-fläktar utvecklats kontinuerligt.

Med MXPC generation två, MXPC II, har ebm-papst tagit ytterligare ett tekniksprång framåt och med ett genomgripande utvecklingsprogram lyckats ge fläktarna ännu högre prestanda samtidigt som de är energisnålare och dessutom tystare.

”Att MXPC II har försetts med fläkthjulet RadiPac AirFoil är en viktig anledning till att prestandan är upp till 13 % högre jämfört med den första generationen, men vi har också möjliggjort många andra förbättringar. EC-motorerna har uppgraderats och fått en mer optimal placering i inloppet. Även elektroniken har utvecklats vilket gör att styrningen av fläktarna blir ännu effektivare jämfört med tidigare. Det är den lyckade kombinationen av olika åtgärder som är den verkliga nyheten hos MXPC II och som också gör det möjligt att energioptimera äldre ventilationsaggregat och göra stora kostnadsbesparingar ”, säger Erik Brisenheim som är teknikchef hos ebm-papst i Sverige.

Förenklar installationen i trånga ventilationsaggregat
RadiPac AirFoil är ett aerodynamiskt optimerat fläkthjul som ger mycket hög verkningsgrad och ett jämnt luftflöde med minimal turbulens och låg ljudalstring. Sänkta ljudnivåer blir ett allt vanligare krav på ventilationsaggregat i samband med moderniseringar men också i nyinstallationer. MXPC II gör det enklare att svara upp mot de kraven, och Erik Brisenheim vill också lyfta fram andra fördelar som har betydelse för ett moderniseringsprojekt.

”I äldre aggregat kan det många gånger vara ont om utrymme. Genom att göra den nya generationen höj- och sänkbar blir installationen enklare. Fläktarna har också försetts med aerodynamiskt utformade stag på sidorna som gör det enklare för installatörerna att bära och flytta fläktarna. Stagen gör också att göra fläktarna blir stadigare”.

Den nya generationen av kammarfläktarna MXPC har utvecklats utifrån ett helhetsperspektiv med högra krav på energieffektivisering, prestandaförbättring, lägre ljudnivåer, förenklade installationer och smidigare moderniseringar. ebm-papst erbjuder också en lösning som förenklar fläktvalet och det genom produktvalsprogrammet FanScout.

Välj rätt MXPC II med det enda produktvalsprogrammet som använder dokumenterade mätvärden
Det finns några få produktvalsprogram på marknaden som utvecklats för val av fläktar, men ebm-papst program FanScout skiljer sig på en viktig punkt från marknadens övriga program. Det är nämligen det enda programmet som gör beräkningar och föreslår lösningar baserat på verkliga mätvärden uppmätta för varje ingående komponent i laboratorie- och testmiljö. Samtliga värden och faktauppgifter som används i FanScout har också certifierats av inspektions- och certifieringsorganet TÜV SÜD. Erik Brisenheim menar att skillnaden är stor jämfört med program som utvecklats på basis av teoretiska värden som inte certifierats under verkliga driftsförhållanden.

”Med FanScout kan man vara säker på att få en korrekt och realistisk bild av värden som matchar kraven i en viss applikation. Att använda verkliga fakta och testvärden är också det enda sättet att verkligen hitta en optimal fläktlösning. Med program som använder sig av teoretiska beräkningsmodeller finns det en risk att de värden som presenteras visar sig vara alldeles för optimistiska efter att en fläktlösning installerats och tagits i drift. FanScout ger ett betydligt säkrare underlag inför fläktvalet samtidigt som arbetet med att hitta den mest optimala fläktlösningen förenklas betydligt”.

Med FanScout är det enkelt att simulera olika driftförhållanden när exempelvis ventilationsaggregat ska moderniseras med en ny kammarfläkt. Det går också att göra jämförelser mellan olika fläktars verkningsgrad och programmet har även funktioner för att kalkylera livscykelkostnader.

Läs mer: Produktinformation / Datablad / Beräkna effekt i driftpunkt direkt