Kraftfull fläkt ger arbetsmiljöer utan oljedimma och svetsrök

Inom den metallbearbetande industrin blir det allt viktigare att erbjuda bra arbetsmiljöer med ren luft utan risk för att inandas exempelvis oljedimma och svetsrök. Detta kräver effektiva utsugnings- och filtreringssystem som placeras i direkt anslutning till verkstadsmaskinerna. ebm-papst har utvecklat en kraftfull EC-fläkt för denna typ av applikationer och den har tagits fram efter företagets utvecklingsfilosofi GreenTech. Den nya fläkten svarar upp mot alla de krav som ställs på effektiva luftflöden och höga fläkttryck när förorenad luft ska passera genom ett filtreringssystem. Fläktens integrerade elektronik för behovsanpassad varvtalsstyrning bidrar till att spara energi och förlänger samtidigt livslängden på filter. Även underhållsbehovet minskar. Såväl tryck som luftflöde kan också hållas konstant genom justering av varvtalet i takt med att mängden smuts och partiklar ökar i ett filtersystem.

Fläktmotorn har en integrerad PID-regulator och via MODBUS-RTU kan fläktarna i flera utsugnings-applikationer kopplas samman och anslutas till ett övergripande system för styrning, övervakning, analys och larmhantering. En viktig fördel med EC-teknologin, utöver energieffektiviteten, är att fläktmotorn avger mycket lite värme. Detta har betydelse för att minimera den värme som annars kan avges till arbetsmiljön vid verkstadsmaskiner och som inte är önskvärd under exempelvis varma sommarmånader.

Gör det enkelt att modernisera befintliga system
Att fläkten är mycket tyst har också en positiv inverkan på arbetsmiljön. Till skillnad mot de AC-fläktar som fortfarande används i olika utsugningssystem både uppfyller och överskrider ebm-papst högeffektiva fläkt de krav som ställs i EcoDesign-direktiver (ErP). Den nya fläkten har dimensionen 450 mm och levereras som en komplett och lättinstallerad enhet enligt ebm-papst installationskoncept Plug & Play. Enheten möjliggör flexibel montering med antingen en vertikal eller horisontell motoraxel. Eftersom den kompletta enheten är mycket kompakt underlättas moderniseringen av industrins befintliga utsugnings- och filtreringssystem. En modernisering kan bli aktuell både som resultat av nya energisparkrav, men också beroende på nya krav på högre tryck och ökat luftflöde vid en verkstadsmaskin.