Kompaktfläkt för tuffa utomhusapplikationer

Ytterligare en nyhet i 420J-programmet är att tidigare versioner med spänningen 12 V och 24 V DC kompletterats med en modell med 48 V DC. Ett område där 48 V DC är en vanlig spänning är i basstationer för telekommunikation. Kompaktfläktarna i serien 420J, som har måtten 40x40x28 mm, har funnits på marknaden ett par år och blivit populära då de har hög verkningsgrad och förbrukar cirka 70 % mindre el jämfört med sina föregångare. 420J är även mycket tyst trots ett varvtal på upp till 17 200 rpm. Att serien breddats med en version som klarar mycket tuffa temperaturförhållanden gör att ett redan brett applikationsområde blivit ännu bredare.

EMC Klass B och skyddsklass IP68
Elektroniken i 48 V DC-versionen har optimerats så att det nu inte är något problem att följa de strängare gränsvärdena för EMC klass B avseende elektromagnetisk störning (DIN EN 55022: 2007-04). Det finns således inget behov av separata skyddsfilter. För applikationer som ställer stora krav på skydd mot damm, fukt och salt kan 420J nu även levereras med skyddsnivå IP68. Inte bara elektroniken, utan även motorlindningen, är inkapslat i ett plasthölje för att ge extra skydd.

Att den nya fläkten klarar så extremt låga driftstemperaturer, i kombination med skyddsklass IP68, har stor betydelse för krävande utomhusapplikationer där det ställs höga krav på fläktars tillförlitlighet och driftsäkerhet. Ett par exempel på sådana applikationer är mobilbasstationer och frekvensomformare som används för kommunikationsöverföring. Ett stort användningsområde för fläktarna i 420J-sortimentet är även IT-servrar och routrar. Den nya kompaktfläkten finns redan nu tillgänglig i en version med 48 V DC (428J), EMC Klass B och IP68. Ytterligare versioner ned 12 V och 24 V DC samt EMC Klass B, eventuellt också IP68, kommer att finnas tillgängliga från våren 2019.


Kontakta oss för mer information:

Jan-Olof Hedman
Försäljningingenjör OEM
Tel: 010-454 44 43