Kompakta DC-motorer i kompakt passersystem

Automatiserade passersystem möter vi överallt i dagens samhälle. Många av de system som används på exempelvis flygplatser och i entreér till varuhus, kontorsbyggnader och offentliga miljöer kommer från det amerikanska företaget Automatik Systems. DC-motorer från ebm-papst är en viktig komponent i en av företagets senaste nyheter som fått namnet Slim Lane och som utvecklats i Belgien.


Med 60 personer per minut ställs det höga krav på DC-motorerna

Automatic Systems har varit verksamt i mer än 40 år och företagets säkerhetsprogram är mycket brett. Förutom passer- och säkerhetssystem i olika byggnader omfattar det bl a betallösningar för bussar och andra transportmedel, samt övervakningsteknik för känsliga industribyggnader.

Företaget har ett dotterbolag i Belgien där ett helt nytt passersystem utvecklats som fått namnet Slim Lane. Systemet är som namnet antyder mycket kompakt och består av glasdörrar som svänger upp i ett så högt tempo att 60 personer kan passera varje minut. Till skillnad från andra liknande system som bara kan öppna dörrarna antingen till vänster eller höger, kan glasdörrarna hos Slim Lane svänga i båda riktningarna. Resultatet blir ett passersystem med mycket hög genomströmningshastighet. 60 personer i minuten innebär också att dörrarna ska stängas och öppnas mellan varje passering vilket ställer stora tekniska krav på motorerna.


Samarbete runt ännu kraftfullare motorer

Utvecklingsavdelningen på företaget har haft ett nära samarbete med ebm-papst vid valet av lämpliga DC-motorer som dels är så kompakta att de får plats, dels har kapacitet att klara den höga belastningen utan att vara energikrävande. Samarbetet har också lett till att ebm-papst startat utvecklingen av en lika kompakt men ännu kraftfullare DC-motor som kan komma att användas i framtida passersystem avsedda för publika transportmedel.

Slim Lane introducerades på marknaden hösten 2011 och har blivit en stor framgång. Passersystemet finns i olika modeller och kombinationer för att bl a täcka in de skiftande kraven på genomströmningshastighet i olika miljöer. Förutom DC-motorerna har också säkerhetsteknik integrerats i systemet, exempelvis infraröda sensorer och ett automatiskt låssystem, som gör att icke-behöriga inte kan passera glasdörrarna. Skulle det bli problem med strömförsörjningen ser batterier till att DC-motorerna får tillräckligt med energi.