Grannar till snabbmatsrestauranger slipper oönskad matdoft med ny reningsteknik

Foto: Fotolia/jgolby
Antalet snabbmatsrestauranger växer snabbt i det flesta länder. Restaurangerna är populära men då de ofta etableras i tätt bebyggda områden kan deras verksamhet leda till att närliggande grannar störs av oönskad matdoft. Det tyska företag Oxytec GmbH i Hamburg har dock utvecklat en reningsteknik som löser problemet.

"Vi har erbjudit luftbehandlingslösningar för olika applikationer sedan 2004. Med vår teknik avlägsnar vi irriterande lukt och även avgaser hos stora företag, storkök, kryssningsfartyg och även i privata kök", säger företagets VD Anja Toussaint. ”Vad som saknats på marknaden har varit små reningsenheter som passar för mindre snabbmatsrestauranger och även mobila matkiosker. Vi satsade därför på att utveckla den mycket kompakta luftreningsenheten CAP 600 som har en reningskapacitet på 600 kubikmeter luft per timme. Med den här enheten kan användarna släppa ut den renade luften utan att det blir några störningar för omgivningen, men den kan även ingå i en lösning som möjliggör energieffektiv återvinning”.

Luften renas i fyra steg
Reningsenheten placeras precis som en utsugningsfläkt med kåpa direkt över spisar, grillar och annan utrustning som används för matlagning. I CAP 600 använder Oxytec en speciell plasmateknik som företaget vidareutvecklat och integrerat i sina lösningar under många år. "Denna teknik är baserad på fysiska principer och kräver inga kemikalier alls", säger Anja Toussaint. Luften som ska renas behandlas i fyra steg. Grova föroreningar, såsom fettpartiklar, filtreras ut med ett nätfilter i ett första förskiljningssteg. Efter denna initiala rening bryter ett elektrostatiskt filter ned de luktframkallande molekylerna med hjälp av ett elektriskt fält. Det steget följs av en reaktions- och oxidationsprocess i lågtemperaturplasma i vilka molekylerna i stort sett neutraliseras. Föreningar som inte genomgår några reaktioner i denna fas fångas sedan i det fjärde steget med ett aktivt kolfilter. De enda avfallsprodukterna som återstår efter processen är koldioxid (CO2) och vatten.

Tillsammans med den avancerade filtreringsprocessen utgör en fläkt från ebm-papst en central komponent i CAP 600. Kravet är att fläkten suger in den önskade mängden och även kompenserar för tryckfallet i de fyra reningsstegen. Fläkten måste dessutom vara mycket kompakt eftersom CAP 600 har ett litet format och ska kunna monteras i små utrymmen. Ett viktigt krav på fläkten är också en hög skyddsklass då matlagning i restaurangkök resulterar i hög värme och mycket fukt.

”Vi provade olika fläktar och det var ebm-papst EC-fläkt som bäst svarade upp mot våra krav. Fläkten är också mycket energieffektiv”, Anja Toussaint, VD, Oxytec GmbH.

”Vi provade olika fläktar och det var ebm-papst EC-fläkt som bäst svarade upp mot våra krav. Fläkten är också mycket energieffektiv”, säger Anja Toussaint. En energieffektiv fläktlösning är viktig för mindre snabbmatsrestauranger vars energikostnader kan vara mycket höga. Anja Toussaint pekar på ytterligare en stor fördel med CAP 600. ”Med vår effektiva reningsteknik är det möjligt att etablera snabbmatställen på platser där det inte varit möjligt tidigare på grund av risken för störningar med matos och oönskade dofter som kan irritera omkringboende”.