Flexibel styrning med tysta fläktar från ebm-papst viktigt i satsningen på klimatsmart energicentral

Anläggningen med nya EC-lågenergifläktar från ebm-papst.
Vänerparken är namnet på en attraktiv stadsdel i Vänersborg. Det är stadens gamla lasarettsområde som omvandlats till ett centrum för bland annat skola, vård, nöje och företagande. Den totala lokalytan är ca 45 000 kvm och i Vänerparkens elva fastigheter arbetar närmare 1 000 personer. För några år sedan fastställdes en vision för området; Vänerparken skulle bli en klimatsmart och även ekonomismart stadsdel. De mål som sattes upp resulterade i att en klimatsmart energiproduktionsanläggning togs i drift under augusti 2011. Effekten är både minskade energikostnader och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Tidigare leveranser av fjärrvärme innebar att 177 ton CO2/år släpptes ut över Vänersborg. Den nya energilösningen har reducerat dessa utsläpp till cirka 2 ton CO2/år.

Gamla fläktar för högljudda och omoderna
I en av fastigheterna ligger en energicentral som producerar värme, kyla och tappvarmvatten. Centralen är byggd runt ett helintegrerat energisystem som hämtar naturenergi från ett marklager med 80 borrhål (225 meter djupa). Det är den solenergi som värmer upp vatten i marken som tas tillvara. Temperaturen i marken ligger på nio grader året runt och efter att jordvärmepumpar hämtat upp vattnet sker den slutliga temperaturanpassningen i energimaskiner där värme och kyla produceras under tryck och sedan distribueras till fastigheterna.

Även om centralen togs i drift hösten 2011 har arbetet med att optimera anläggningen fortsatt. Ett exempel är moderniseringen av en äldre fläktanläggning uppe på taket till en av fastigheterna där uppdraget gick till Bravida i Lidköping. Behovet av en modernisering fanns för att fläktanläggningen, efter att ha flyttats till ett lägre tak, förde för mycket oväsen med följd att hyresgästerna klagade. De gamla fläktarna hade en stor begränsning i att de bara var försedda med en av/på-funktion utan möjlighet till styrning av varvtal. De fläktar som var i drift gick på fullt varvtal vilket orsakade den höga ljudnivån.

Fläktarna från ebm-papst värmer vatten som går tillbaka till ett marklager
Det ingick också som ett led i energioptimeringen att investera i modernare fläktar med bättre styrfunktioner och där en omvänd funktion (värme istället för kyla) skulle kunna användas för att värma det överskottsvatten som går tillbaks till borrhålen i marklagret. Genom att förvärma vattnet skulle det bli möjligt att göra energilösningen ännu mer effektiv. Beslut togs om att ersätta de äldre fläktarna med tio nya axialfläktar i HyBlade-serien från ebm-papst.

Ansvarig projektledare inom tjänsteområdet Kyla/Automation vid Bravida i Lidköping berättar om fördelarna med de nya fläktarna från ebm-papst:
- ebm-papsts lokalkontor i Göteborg fick driftdata och förutsättningar från oss och föreslog sedan den mest lämpliga fläktlösningen. Givetvis underlättar det för oss när vi snabbt kan få förslag på val av fläkt och lösningen vi valde till Vänerparken har också gett önskad effekt. Med de nya fläktarna finns helt nya möjligheter till effektiv steglös fläktstyrning (0-10 VDC) från det centrala styr- och övervakningssystemet. Flexibiliteten med fläktstyrning både genom tidkanaler och efter lufttemperatur ger flera viktiga fördelar. De tidigare problemen med störande fläktljud är nu helt borta.

Fördelar med att alla fläktarna går på samma låga varvtal
Ett problem i äldre fläktanläggningar med sektionsstyrning är att de fläktar som är i drift går på fullt varvtal. Luftflödet blir mer frekvent över delar av anläggningens kyl- och värmeelement med ökad nedsmutsning och lägre verkningsgrad som följd. På sikt skapar det problem och onödiga underhållskostnader, något som man undviker med varvtalsstyrning.


Energieffekiv EC-motor och den unika hybridkonstruktionen HyBlade
Axialfläktar från ebm-papst används främst i ventilations- och värmeapplikationer samt i kylmediekylare och kondensorer. När ebm-papst år 2008 introducerade HyBlade-serien innebar det i praktiken att en ny standard sattes för axialfläktar. Utmärkande för fläktarna i HyBlade-serien är hög verkningsgrad, låg ljudnivå, reducerad miljöpåverkan och låg vikt.

Den fläktmodell som valdes för Vänerparken har beteckningen W3G910-GS22-01 Hyblade. Det är en axialfläkt med kvadratisk vägplatta, integrerad elektronik och energieffekiv Green Tech EC-motor för minskad energianvändning. Det unika fläkthjulet HyBlade är en hybridkonstruktion med fem fläktblad tillverkade av plast och metall. För den som väljer en fläkt ut serien finns ytterligare en viktig fördel: man får en komplett lösning med fläkthjul, motor och styrelektronik som klarar kraven i ekodesigndirektivet ErP2015.

Läs mer om ebm-papst HyBlade