Felaktiga installationer kan orsaka vibrationer och onödiga fläktskador

Vibrationsabsorberande element, som lämpligt utformade fjädrar eller gummielement, kan hjälpa till att hjälper att isolera en fläkt från oönskade vibrationer.
Fläktar som används i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem samt andra industriella applikationer utsätts efter tillverkningen för noggrann testning och de måste också klara tuffa uthållighetstester. Ändå händer det att tekniska problem uppstår på fläktar efter att de installerats och en orsak kan vara att de utsätts för oönskade vibrationer. Orsaken till vibrationerna är ofta en inte korrekt utförd installation.

När en fläkt installeras uppstår alltid en specifik strukturell resonansfrekvens som orsakar vibrationer, men dessa ligger som regel på en acceptabel nivå som inte skadar en fläkt. Sedan finns det faktorer som leder till oönskade vibrationer, och ett exempel är en allt för oförsiktig hantering under transporter och förflyttning av en läkt till platsen för installationen. Små skador kan leda till stora problem med vibrationer. Har en fläkt förvarats oskyddad under en period så att det bildats smuts på fläkthjulet kan det också orsaka obalans eller turbulens som leder till oönskade vibrationer.

Gör vibrationsmätningar efter installationen
För att undvika skador på grund av allt för kraftiga vibrationer bör alltid vibrationsmätningar genomföras och resonanspunkter identifieras under hela hastighetsområdet efter att en fläkt installerats. En skillnad bör då göras mellan tre nivåer: delkritisk nivå (1), kritisk nivå (2) och över kritisk nivå (3). Att genomföra vibrationsmätningar är väl värt sin tid då mätningarna kan ge insikt om vad som bör göras för att skador ska kunna undvikas. Identifiering av resonanspunkter vid uppstart och regelbundna vibrationskontroller under drift säkerställer också att fläktar arbetar på ett tillförlitligt och effektivt sätt. ebm-papst specialister hjälper gärna till med råd om hur vibrationsmätningar kan genomföras!

Viktigt att välja rätt vibrationsabsorberande element
Vibrationsabsorberande element, som speciellt utformade fjädrar eller gummikomponenter, kan hjälpa till att isolera fläktar från vibrationer som orsakas av miljöerna där de är installerade. Det är då viktigt att ta hänsyn till vissa aspekter vid valet av vibrationsdämpare. Vid sidan av fläktuppsättningens naturliga frekvens skapar nämligen fästet för ett vibrationsabsorberande en egen resonansfrekvens. En faktor som det är viktigt att ta hänsyn till vilken storlek på ett vibrationsdämpande element, och typ av element, som passar för en viss fläkt och det hastighetsområde som är aktuellt i en viss applikation. Mer information om detta finns i den tekniska dokumentationen för varje fläkt i ebm-papst fläktprogram.