ErP2015

I januari 2013 träder första nivån i EU:s ErP-direktiv i kraft (Energy-related Products Directive, 2009/125/EG).

Direktivet har sin grund i överenskommelserna i Kyotoavtalet och avsikten är att minska klimatpåverkande CO2 utsläpp genom att kräva en viss verkningsgrad på produkter som använder energi. Krav på viss verkningsgrad för fläktar ingår som en del i ErP-direktivet, något som vi välkomnar och ger vårt fulla stöd för.

GreenTech EC-fläktar uppfyller eller överträffar redan idag kraven i ErP2015
I stort sett hela vårt sortiment med GreenTech EC-fläktar uppfyller eller överträffar redan idag kraven i ErP 2015 som är nästa nivå i direktivet. Men liksom andra fläkttillverkare vet vi att detta EU-direktiv inte är en papperstiger. I vissa utsatta storlekar måste vi eliminera runt 50% av alla icke EC-fläktar ur vårt sortiment då dessa inte möter framtidens krav. Vid en första anblick har man svårt att se anledning till att fira detta. Men de långsiktiga målen ger en annan bild. Efter 2020 ska det kommande direktivet spara runt 34 TWh elenergi per år och minska CO2-utsläppen med 16 megaton. Vi har samarbetat aktivt i utarbetandet av ErP-direktivet och nu arbetar vi lika aktivt för att få hela vårt sortiment att klara kraven. Visst motstånd måste övervinnas under arbetet i EU-kommittéer, men resultaten är värdefulla - både för vår miljö och för alla leverantörer som insisterar på kvalitet och hållbarhet.

Broschyr ErP 2015 normer (pdf)
Läs mer om ErP på www.ebmpapst.com