Centrifugalfläkt för kommersiella kök där EC-motorn skyddas från fettångor och het luft

Genom att kapsla in och placera motor och elektronik utanför luftflödet har ebm-papst skapat en optimal fläktlösning för kommersiella kök.
I kommersiella kök ställs det stora krav på effektiva utsugs-, filtrerings- och ventilationssystem som förhindrar att fettångor, oönskade dofter, fukt och het luft orsakar dålig arbetsmiljö för anställda och även obehag för gäster. Det krävs också stora luftmängder för att föra bor exempelvis överskottsvärmen från spisar vilket gör att kraven på fläktarna blir stora. Det är dessutom viktigt med en effektiv luftväxling där frisk luft förs in från utsidan. För fläktar är de kommersiella köken en krävande miljö och ett exempel är de fettångor och fukten i luftflödet som kan skada både motorer och elektronik. ebm-papst har utvecklat en ny typ av centrifugalfläkt som löser problemet.

EC-motorn och även elektroniken har nämligen kapslats in och monterats på utsidan. Genom denna lösning utsätts inte motor och elektronik för det förorenade luftflödet i utsugs- och ventilationssystemen. Den nya fläkten ger också fördelar i ett storköks tilluftssystem. Det finns riktlinjer och standarder som anger kraven både på utformning och dimensionering av utsugs- och ventilationssystem i kommersiella kök. Det är den tyska normen VDI 2052 som ställer krav på att fläktmotorer i dessa miljöer inte får placeras i det direkta luftflödet. Ett annat exempel är DIN EN 16282 som anger riktlinjer för hur fläktar ska placeras i inluftsystem för att förhindra att oren luft ventileras in i ett kök och närliggande ytor. Ett par av kraven är att fläktarna ska vara placerade så att de är lätt åtkomliga för rengöring och de ska också var utformade så att de möjliggör ge en effektiv reglering av både luftfuktighet och innetemperatur.

Det är genom en modifiering av de beprövade EC centrifugalfläktarna i serien RadiPac som ebm-papst skapat en optimal fläktlösning för storköksmiljöer. Genom att såväl motor som elektronik placerats utanför det direkta luftflödet elimineras risken att de ska utsättas för bl a fettångor och att det ska byggas upp hinnor av fett och olja. Det undertryck som uppstår runt fläktens intag har utnyttjats så att sval uteluft transporteras via en slang och kyler EC-motorn och elektroniken. På så sätt säkerställs en hög verkningsgrad samtidigt som angivna värden stämmer i en aktuell applikation.
Den nya centrifugalfläkten har utvecklats enligt ebm-papst koncept plug & play vilket innebär enkel installation, anslutning och drifttagning.
Fläkten finns i storlekarna 400, 450 och 560 mm. Som tillbehör finns ett inloppsmunstycke som används när AHU-enheter ska monteras på ytterväggar.