Byte av kylfläktar till HyBlade sänkte energiförbrukningen med 75% och ljudnivån med 15 dB(A)

Nya energieffektiva EC-fläktar uppe på taket.
Det norska företaget AF Energi & Miljoteknikk är specialister på smarta och energieffektiva tekniska lösningar som är bra både för miljön och ekonomin. Företaget arbetar över hela landet och har utvecklat ett eget miljö- och energisparkoncept man kallar Blue Miljöeffekt. Det användes när man fick i uppdrag att byta kylfläktarna i en kondensor på taket till en fastighet på Harbitz allé i Oslo.

Genom att välja en fläktlösning med HyBlade från ebm-papst kunde AF Energi & Miljöteknikk sänka den tillförda effekten från 27,6 kW till 7,2 kW och ljudnivån med 15 db(A). Det kan nästan låta som trolleri men är resultatet av en effektiv kombination av HyBlades aerodynamiska fläkthjul och EC-teknologin samt att man i detta projekt tillfullo utnyttjade möjligheten till en optimal och behovsstyrd fläktdrift.

För att minska energiförbrukningen är det vanligt att några fläktar i en större anläggning stängs av under nätterna då kylbehovet är mindre. På det sättet kan den tillförda effekten reduceras betydligt och kanske så mycket som med hälften. Ett alternativ är att istället köra alla fläktarna på 50 % vilket gör att den tillförda effekten faktiskt kan minskas med hela 75% jämfört med drift på fullt varvtal. Denna möjlighet utnyttjade AF Energi & Miljoteknikk vid ombyggnadsprojektet i Oslo. Det var också enkelt eftersom ebm-papst EC-fläktar har integrerad styrelektronik och varvtalet styrs med 0-10 V signal.

Som bonus får man även den ljudreduktion som blir resultaten av att fläktarna går på lägre varvtal istället för att hälften av dem stängs av medan resterande forsätter att gå med fullt varvtal. Resultatet blev en ljudreduktion med 15 dB(A) vid 50% drift istället för 3 dB(A) när man stänger av hälften av fläktarna.
Fläktarna man valt i detta projekt är ebm-papsts effektiva och tystgående HyBlade-fläktar med diameter 800 mm som levererades kompletta med galler och montageplatta.

Fläktarnas energiförbrukning före och efter bytet
Tillförd effekt innan fläktbytet: 2,3 kW/fläkt vilket med 12 fläktar ger totalt 27,6 kW.
Tillförd effekt efter fläktbytet: 0,6 kW/fläkt vilket med 12 fläktar ger totalt 7,2 kW.
Med en drifttid på 2688 timmar/år ger det en besparing på mer än 54800 kWh/år.

Läs den norska artikeln här.