Broschyr: EC centrifugal fans with high static pressure

RadiPac har utökats med 4 nya storlekar utvecklade för applikationer där det krävs höga tryck och stora luftflöden, som t ex flygplatsterminaler, höghus och stora hotellkomplex. Med en integrerad diffusor som stabiliserar luftströmmarna och en aerodynamisk utformning minimeras både ljudnivå och vibrationer. Förutom att fläktserien har en hög statisk tryckökning har den även konstruerats för att underlätta en skräddarsydd applikationsanpassning.

Ladda ner katalogen via länken nedan och läs mer:
EC centrifugal fans with high static pressure