900 fläktar hjälpte designstudio göra konst av Pink Floyds musikalbum ”Animals”

40 år efter att bandet Pink Floyd släppte sitt album ”Animals” (1977) gjorde den engelska designstudion Architecture Social Club ett konstverk inspirerat av de grisar som finns med i några musikstycken. Albumet är delvis baserat på George Orwells bok ”Djurfarmen”. Pink Floyd är kända för att mixa in annorlunda ljudeffekter i sina musikstycken och även olika djurläten. På några ställen i ”Animals” hörs exempelvis grisar, hundar och får. Grisarna symboliserar härskarna i ett odemokratiskt samhälle, hundarna är de som snällt lyder grisarna och fåren är medborgarna som låter sig styras. Albumets omslag pryds av en bild på kraftverket Battersea Power Station i London. Mellan två av de höga skorstenarna svävar en rosa gris. Grisen var en stor heliumfylld ballong, tillverkad av en tysk ballongfirma.

Pink Floyds album med grisen på omslaget väckte fantasin hos medarbetarna på designstudion Architecture Social Club i London. Studions medarbetare är en mix av bland annat arkitekter, produktdesigners, författare och ingenjörer. Studion arbetar multidisciplinärt med ambitionen att på ett lekfullt sätt utforska nya tekniker som knyter samman design, konst, arkitektur och teknik. Pink Floyds gris blev ett sådan projekt där ambitionen har varit att skapa en visuell upplevelse med utgångspunkt från musiken där grisarnas grymtande var ett inslag. Studions idé för hur en konstnärligt utformad och mycket stor rosa gris skulle konstrueras ledde till ett nära samarbete med teknisk expertis från ebm-papst i England. Grisen byggdes upp med hjälp av en träram och längs med ramen placerades 900 av ebm-papst fläktar vars uppgift blev att fylla och tömma det stora antalet rosa ballonger. Konstruktionen skapar en mjuk ”andningseffekt” hos ett mycket unikt konstverk.

Även om fläktarnas funktion i det här fallet är relativt okomplicerad ställdes det ett antal krav som fläktlösningen måste klara av. Ballongerna skulle fyllas och tömmas med en viss hastighet, trycket skulle vara mycket exakt för att andningseffekten skulle bli mjuk och utan någon risk för att ballongerna skulle gå sönder. Dessutom kräves att luftflödet var reversibelt vid behov och det var också viktigt att hitta en konstruktion som eliminerade risken för att ballongerna drogs in i fläktbladen när de töms på luft. Fläkten som valdes var ebm-papst kompakta axialfläkt 8412N med formatet 80x80x25 mm som har låg strömförbrukning med lågspänning 12 VDC. Dessutom svarade denna fläkt upp mot kravet på mycket låg ljudnivå vilket var viktigt med tanke på det stora antalet fläktar och att konstverket är placerat inomhus.

Till produkten: Axialfläkt DC 8412N