”För 20 år sedan var det ingen som tänkte på ren luft”

Foto: Anders Bergstedt
På företaget ELFI Elektrofilter i Alingsås har man sedan starten på 70-talet brunnit för att förbättra luften för människor i privata hem, i offentliga miljöer, på kontor, inom sjukvården, tillverkningsindustrin och många andra platser. Företagets grundare hade visionen att utveckla en unik filterlösning för att rena luft från exempelvis damm, sot, radondöttrar, pollen, bakterier och avgaser. ELFI har lyckats med just det och sedan lite drygt fem år är det ebm-papst tysta och driftsäkra EC-fläktar som cirkulerar luften i företagets luftvårdsprodukter och ventilationsfilter. Sedan starten har ELFI tillverkat mer än 80 000 luftrenare och filter.

ELFI´s ambition att vara ett ledande innovationsföretag har banat väg för en stegvis expansion och en marknadsposition som en av Europas största tillverkare av luftvårdsprodukter. En viktig nyckel till marknadsframgångarna är den unika och patenterade filterkonstruktionen. 99,98 procent av alla skadliga partiklar renas ur luften ner till partikelstorlek på 0,0003 mm vilket är cirka 50 gånger mindre än en bakterie. Även internationellt öppnar den unika filterlösningen nya marknader och ELFI exporterar idag till ett 10-tal länder.
Ren luft i olika inomhusmiljöer tar vi idag ofta som något givet, men det har inte alltid varit så. ”"Vi andas utan att egentligen tänka på det. Och vi tar rent luft för givet. Går vi tillbaks cirka 20 år i tiden var det många miljöer där luften var dålig och i många fall också farlig för hälsan. Idag är ren luft en angelägenhet för alla och kraven ökar hela tiden. Våra produkter används också i princip överallt där det kan finnas luftproblem”, säger Patrik Tedsjö som är VD för ELFI Elektrofilter.

FN-organisationen WHO varnar för dålig luft
Enligt en rapport från WHO, Världshälsoorganisationen, andas nio av tio personer förorenad luft och inte bara ute på gatorna i storstäder. I privata hem och på kontor finns det mycket partiklar i luften som utgör en risk för personer med exempelvis allergier. Förutom damm, pollen, sporer och bakterier finns det många flyktiga organiska föreningar och ämnen som används i exempelvis färger, skönhetsprodukter och rengöringsmedel. Dessa produkter är baserade på kemikalier och olja. De kan förångas snabbt och i kombination med andra ämnen bilda föreningar som utgör hälsorisker. I vetenskaplig tidskrift varnat för att detta utgör en otillräckligt undersökt "inre kemisk cocktail".

ELFI har dock kommit långt i arbetat med att utveckla luftreningslösningar som hjälper allergiker och alla andra att andas bättre luft. Till skillnad från andra filterlösningar fångar ELFI´s filter upp partiklar ur luften med hjälp av jonisering där partiklarna ges en svag elektrisk laddning. Det gör att partiklarna attraheras till motsatt laddade ytor och därför fastnar i filtren (Active ION HEPA filter). Resultatet är marknadens bästa filtrering –– med väldigt lågt tryckfall. Luften passerar alltså genom filtret utan nämnvärt motstånd. Detta till skillnad mot andra luftrenare på marknaden som fångar upp partiklar med hjälp av täta filter vilket ger sämre luftgenomströmning, höga ljudnivåer och även högre energikostnader.

”Det finns många miljöer där man inte vill ha luftreningsenheter med bullriga och energikrävande fläktar för luftcirkulationen. Vi ser också en tydlig trend att marknaden efterfrågar lösningar som är kraftfulla, energisnåla, tystgående och även stilrena med snygg design. Det här är en utveckling som gynnar oss och det samarbete vi inledde med ebm-papst för ungefär fem år sedan är viktigt. Fläktarna är lite av hjärtat i våra lösningar och ebm-papst driftsäkra teknik och högra kvalitet har stor betydelse för den utökade garanti på 10 år som vi införde för några år sedan. Idag använder vi både små och stora fläktar från ebm-papst i våra produkter och samarbetet fungerar mycket bra. Något vi värdesätter är den hjälp vi får att hitta lämpliga fläktar i takt med att vi fortsätter att utveckla nya produkter” säger Patrik Tedsjö.

”Oslagbart effektiva”
Lars Kyrklund är teknisk konsult och anlitas av ELFI i olika kundprojekt och i arbetet med att ständigt vidareutveckla ELFI:s luftrenare. Han beskriver ebm-papst fläktar som "oslagbart effektiva". Kyrklund har nyligen medverkat i ett projekt där luftreningssystem från ELFI integrerats i ett hologrambord som utvecklats av det australiensiska företaget Euclideon. Detta högteknologiska bord skapar 3D-modeller som bland annat kan användas av arkitekter, men tekniken kräver att det inte finns några partiklar i luften som kan störa projiceringen. "Jag har valt ett av ELFI:s luftreningssystem med EC-fläktar till hologrambordet eftersom det är en extremt energieffektiv och bra lösning. Mängden ren luft som bara en watt levererar är fantastisk - och naturligtvis är designen inte den enda bidragande faktorn. Fläktarna spelar också en mycket viktig roll eftersom energiförbrukningsnivån för ett luftreningssystem beror just på dem”, avslutar Lars Kyrklund.