Likström eller växelström

Fläktar för likström och växelström
De olika fläkttyperna för elektronikkylning finns för 5, 12, 24 eller 48 Volt likström (VDC) alternativt 115 eller 230 Volt växelström (VAC). Likströmsfläktarna drivs av borstlösa likströmsmotorer och de har som regel betydligt lägre effektförbrukning än växelströmsfläktar. Så kallade AC-fläktar drivs med skärmpols- eller kondensatormotorer med inbyggd kondensator. Isolationsklassen är B, E eller F beroende på typ av fläkt.
Som alternativ till fläktarna med AC-motor finns fläktar med EC-motor som är en borstlös dc-motor som är avsedd att matas med 115 eller 230 VAC. Vissa versioner klarar även av ett mycket bredare spänningsområde ,t ex 85-265 VAC, jämfört med AC-fläktar.

EC-motorer från ebm-papst har dessutom avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer.

En AC-motor som drivs av växelström ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En stor del av den tillförda energin går till förluster i form av värme. EC-motorer från ebm-papst har istället permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre.

Fläktar som drivs av växelström har ett inbyggt överlastskydd av typen impedansskydd, termokontakt eller säkring. Likströmsfläktarna har ett polaritetsskydd mot “fel” inkoppling av matningsspänningens poler. De har också skydd för blockering av rotor.