Takfläktar ljudisolerade

Ljudisolerade takfläktar försedda med EC-lågenergimotor eller med spänningsreglerbar AC-motor. Fläktarna kan levereras kompletta med utetemperaturkompenserad tryckreglering för enkel installation och driftsättning. Det är enkelt att demontera fläktens sidopaneler för rengöring och service. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning.

  • Takfläkt med EC-motor

    MXRC är en ljudisolerad EC-lågenergifläkt för montering på tak. Fläkten kan levereras komplett med inbyggd och inkopplad reglering (PU, tryck och temperatur) för enkel installation och driftsättning. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom demontering av sidopanelerna. Fläkten är direktdriven och fläkthjulet har bakåtböjda skovlar. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning. Fläkten är försedd med permanentmagnetiserad EC-motor (PM-motor) med hög verkningsgrad. Samtliga modeller klarar EU:s ekodesigndirektiv för 2015. Våra EC-motorer är kompletta med integrerad driv- och styrelektronik och kan styras direkt med 0-10V signal. Plan montageplatta gör att övergång mellan fläkt och befintlig takgenomföring normalt inte behöver tillverkas. Fläkten är enkel att demontera för transport genom taklucka.

    Takfläkt med EC-motor
  • Takfläkt med AC-motor

    MXRD och MXRE är en ljudisolerad fläkt för montering på tak. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom att demontera sidopanelerna. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. Försedd med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.

    Takfläkt med AC-motor