Hållbart att byta till energieffektiv EC-fläktmotor
i kyl- och frysdisken
Våra livsmedelskedjor har allt mer fokus på hållbarhet och säljer allt mer av sina ekologiska och hållbara produkter. De flesta butiker satsar också mycket på att få butikerna att använda mindre energi. Ett enkelt och effektivt sätt att minska elförbrukningen i kyl- och frysdiskarna är att byta ut äldre ineffektiva motorer till moderna EC-fläktmotorer typ iQ från ebm-papst.
I en livsmedelsbutik finns många gånger hundratals små fläktmotorer i kyl- och frysdiskarna. Dessa är i drift 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. De äldre och ineffektiva skärmpolsmotorerna förekommer fortfarande trots att de har kort livslängd och använder stora mängder energi. Den låga verkningsgraden hos dessa motorer gör dessutom att motorerna avger mycket värme, något som inte är önskvärt i butiksmiljön där temperaturen ska hållas låg.


Ett byte till moderna iQ-motorer (EC-motorer eller elektroniskt kommuterade likströmsmotorer) lönar sig ofta snabbt och bytet bidrar till butikens hållbarhetsarbete. De moderna iQ-motorerna drar bara en bråkdel av vad de gamla universalmotorerna drar. Man sparar runt 70% el genom att byta ut till en modern iQ-motor. Dessutom har de avsevärt längre livslängd än de konventionella motorerna, något som minskar kostnaden för service och underhåll. Fläktbytet förenklas av att iQ-motorerna har samma fysiska mått och fästpunkter som de konventionella motorerna.


Så mycket energi kan sparas

Applikation: Kyldiskar där äldre universalmotorer byts ut till iQ-motorer
Ny motortyp: iQ-motor typ iQ3612
Antal motorer: 100 st
Drifttyp: Kontinuerlig, 100%
Elpris: 1,00 kr/ kWh
Minskad elförbrukning: 19 300 kWh per å
Minskad kostnad: 19 300 kr per år
CO2 minskning: 11 966 kg per år

Läs mer om och beställ iQ-motorerna här:
iQ3620
iQ3612

Läs mer om lönsamt motorbyte i danska kyl- och frysdiskar