ebm-papst visar på nya möjligheter till energisnåla kylapplikationer på Chillventa 2014

Ny serie axialfläktar med ökad prestanda, diameter 400 till 910 mm
Chillventa i Nürnbergs mässcentrum har utvecklats till att bli Europas största internationella mässa för kylning, ventilation och värmepumpar. När Chillventa 2012 arrangerades slogs ett nytt rekord med drygt 900 utställare från 43 länder och närmare 29 000 mässbesökare. ebm-papst var en av utställarna och presenterade då nya fläktar och motorer som bidrar till minskad energianvändning i många olika kylapplikationer.
När Chillventa arrangeras den 14 – 16 oktober i år blir det ett fortsatt starkt fokus på energifrågorna under mässans seminarier och hos många utställare. ebm-papst kommer att i hall 7 monter 7-418 demonstrera ett flertal nyheter och även på andra sätt visa hur företaget driver den tekniska utvecklingen framåt mot mer energivänliga kylapplikationer.Ny serie axialfläktar med ökad prestanda, diameter 400 till 910 mm
Bland det nya i ebm-papst monter finns en serie axialfläktar (400 – 910 mm diameter) som har utvecklats för att användas tillsammans med två nya GreenTech EC-motorer. En kombination av förbättrad motorkylning och användningen av nya material har gjort det möjligt att ytterligare öka fläktarnas prestanda. Motorer och elektronik är moduluppbyggda och har ett effektområde på 250 W till 1.3 kW. Motorerna finns i enfas och trefasutförande.

Ny komplett fläkt för förångare med diameter 300 mm
Ofta är det svårt när en fläktlösning ska byggas upp med ett flertal enskilda komponenter som inte är utvecklade för att samverka optimalt. På Chillventa visar ebm-papst nu en helt komplett fläktenhet avsedd för förångare som underlättar montage, har hög verkningsgrad och lång livslängd med minskat underhållskrav som följd. Den nya fläkten bygger på ebm-papst GreenTech EC-teknologi och en viktig komponent är fläktbladen HyBlade som har en optimerad aerodynamisk konstruktion som ger hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Denna fläkt finns med diameter 300 mm.

Ny komplett EC-axialfläkt med ställbara fläktblad avsedd för medeltrycksapplikationer, storlek 1120 – 1600 mm
Ytterligare en nyhet på temat installationsfärdiga och kompletta enheter, är ebm-papst nya EC-axialfläkt för medeltrycksapplikationer. Den är försedd med hölje, fläktblad, motorupphängning och GreenTech EC-motor med integrerad styrelektronik. Den kan även levereras med galler på in- och utlopp. Fläkten har tagits fram för applikationer med krav på höga luftflöden vid medeltryck och typiska användningsområden är värmeväxlare och kyltorn samt förångare inom t.ex. livsmedelsindustrin. Unikt för dessa fläktar är de ställbara fläktbladen och tillgängliga diametrar är 1120, 1250, 1400 och 1600 mm.

Fläktar för kylapplikationer i livsmedelsbutiker
ebm-papst har under många år legat i teknikens framkant när det gäller att utveckla fläktar och motorer som möjliggör betydande energibesparingar i många olika typer av kylapplikationer. Ett område där det finns en betydande potential till energioptimering är i matvarubutikernas kyl- och frysdiskar. För några år sedan visade ebm-papst hur det är möjligt att modernisera kyldiskar genom att ersätta äldre energislukande Q-motorer med företagets iQ-motorer och därigenom reducera energiförbrukningen med upp till 70 %. Då en kyldisk kan ha ett 30-tal motorer är energisparpotentialen mycket stor.

På årets Chillventa fortsätter ebm-papst att visa upp nyheter som möjliggör ytterligare energioptimeringar. På mässan visas en lättanvänd handhållen programmeringsutrustning för inställning ESM-fläktarnas två förinställda varvtal. Dessutom visas iQ2-motorn för utbyte av Q-motorer i befintliga kyl- och frysdiskar.