ebm-papst vinnare av Stora Inneklimatpriset 2008

Prisutdelningen genomfördes vid Energi- och Bomässan, EnBo09, i Alingsås och prisutdelare var Alingsås kommunfullmäktiges ordförande Elver Jonsson. Priset togs emot av VD Bengt Knutsson.

Motiveringen lyder
Till vinnare av 2008 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett ebm-papst AB. Priset ges för en kommersiellt tillgänglig, mycket resurseffektiv fläkt som väl täcker behoven i merparten av ventilationstillämpningar. Med hög verkningsgrad även för mindre storlekar ger fläkten möjligheter till innovativa, distribuerade fläktsystem med stor flexibilitet och hög systemverkningsgrad.

ebm-papsts fläkt med EC integralmotor är lätt att kapacitetsreglera för att behovsstyra luftflödet. Detta, tillsammans med den höga verkningsgraden, gör det möjligt att öka ventilationsluftflödet för att säkra inomhusklimatets kvalitet. Detta kan göras med oförändrad eller till och med minskad resursanvändning/driftskostnad.

Förslaget är innovativt, kommersiellt och kan bidra till att förbättra inneklimatet och minska energianvändningen, vilket gör ebm-papst till en värdig mottagare av 2008 års pris.


Om Stora Inneklimatpriset
Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den
samma.

I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Förutom vinnaren var också Halton AB, Swegon AB och Lindab Ventilation AB nominerade till Stora Inneklimatpriset 2008.

Not_found:[news=92]This article in English: ebm-papst winner of the award Stora Inneklimatpriset[/news]