ebm-papst teknik i högeffektiva gaspannor som kan kalla på servicetekniker via internet

Kondensationspannor har funnits på marknaden i drygt 30 år. Det holländska företaget Remeha vidareutvecklar nu tekniken med hjälp av både ebm-papst och Internet.

Holland får ungefär 50 procent av sin energiförsörjning från naturgas och det är därför ett land där mycket ny uppvärmningsteknik provas. Det holländska företaget Remeha i Apeldoorn, som ingår i koncernen BDR Thermea Group, grundades 1935 och är ett av ledande europeiska företagen när det gäller utveckling av gas-, vatten- och värmepannor. Remeha har utvecklat ett flertal produkter och lösningar för uppvärmning av allt från bostäder till kommersiella byggnader, skolor och sjukhus. Under de senaste åren har stora resurser satsats på nästa generation uppvärmningsteknologi som brukar kallas mikrokraftvärme och som är elproducerande högeffektiva gaspannor. ebm-papst kompletta koncept där en avancerad fläktlösning och en ventil tillsammans ger en optimal förbränning utgör en viktig del av de nya pannor som Remeha utvecklat och som marknadsförs med varumärket Quinta ACE. De nya pannorna blir också intelligenta och kan via Internet själva kalla på en servicetekniker när det är dags för service.

När Ton van Maaren började jobba på Remeha för 33 år sedan befann sig kondensationspannorna i sin första utvecklingsfas. Idag kan Ton van Maaren som Senior Product Manager på Remeha blicka fram mot ytterligare ett utvecklinssteg som kommer att innebära både ökad effektivitet och nya funktioner. I en snar framtid tror han det är möjligt att gaspannorna helt själva och via Internet kan beställa en tekniker när det är dags för service. Serviceteknikern kommer också att på distans kunna göra en feldiagnos och ta med sig eventuella komponenter som behöver bytas. Allt är också för förberett för att ge Quinta ACE sådana funktioner.

År 1983, när Ton började på Remeha, var kondensatsionspannor något nytt på marknaden. ”Idag har 99,9 % av alla värmepannor som säljs i Holland kondensationsteknik och utvecklingen går åt samma håll i andra europeiska länder. Marknaden är därför mättad och växer inte mer. Ska vi lyckas ta större marknadsandelar än idag måste vi kunna erbjuda med än effektiv förbränning i våra pannor”, säger Ton van Maaren. Han säger också att mycket av dagens tekniska utveckling har fokus på att ta fram lösningar som förenklar installationer, underlättar underhållsarbetet, ökar användarvänligheten och dessutom tar tillvara möjligheterna med digitalisering. ”Smart teknik, intelligenta funktioner och produkter som kan kommunicera blir allt viktigare”.

I ebm-papst lösning integreras fläkt, ventil, brännare och en styrenhet
Produkter som själva kan avgöra om de behöver service eller inte, och som går att diagnostisera på distans via dator, kan mycket väl bli standard och det gäller exempelvis gaspannor. Samtidigt menar Ton van Maaren att det finns en tröghet när det gäller teknisk utveckling hos företagen inom detta marknadssegment. ”Det är vi som tillverkare som måste visa marknaden på alla de möjligheter och fördelar som ny teknik ger. Vi kan inte sitta och vänta på att nya funktioner efterfrågas och det är också därför som vår nya produktgeneration är förberedda för kommunikation via Internet och andra möjligheter som kommer av en ökad digitalisering”.

Remehas nya kondensationspanna Quinta ACE är mycket kompakt, endast 100 x 60 x 60 cm, och har en effekt på som mest 161,5 kilowatt. För att spara utrymme hängs den på väggen och Quinta ACE lanserades på den holländska marknaden under 2016. Pannan har utvecklats för effektiv uppvärmning i flerbostadshus, skolor, sjukhus, kontor och industrifastigheter. ”Våra tidigare modeller med samma effekt var betydligt större och tyngre vilket gjorde att de måste placeras på golv och de tog därför också upp ett mycket större utrymme. Dessutom var installationsarbetet mer komplicerat”, säger Ton van Maaren.

”Våra värmepannor är moduluppbyggda. Installatören behöver bara montera pannorna på väggen och sedan skruva ihop de prefabricerade delarna”, Ton van Maaren, Senior Product Manager, Remeha

Då Quinta ACE monteras i brösthöjd behöver installatören inte längre krypa omkring på golvet vid installations- och underhållsarbeten. En viktig fördel är också att upp till åtta pannor kan kombineras till en totallösning med upp till 1 292 kilowatts effekt. ”Vårt modulsystem är konstruerat för detta och för installatören är det bara att efter väggmontaget av pannorna skruva ihop de prefabricerade delarna”, berättar Ton van Maaren. Lösningen kan låta enkel men det ligger flera års utvecklingsarbete bakom. ”Utmaningen var att få in alla komponenter i ett begränsat utrymme. För att lyckas med det behövde i pålitliga utvecklingspartners som exempelvis ebm-papst”.

Det är moduluppbyggnaden hos den nya pannan, och andra produkter från Remeha, som möjliggör en att mer kompakt design. ”Precis om inom bilindustrin har vi under de senaste åren valt att utveckla mer kompletta och integrerade systemlösningar. Ett exempel är vår kondensationspanna Tzerra som utvecklats för privatmarknaden. I den här pannan har vi för första gången använt en prefabricerad och komplett enhet från ebm-papst som både har en fläkt och ventil”, fortsätter Ton van Maaren.

Ger en optimal mix av gas och luft
ebm-papst lösning för att få en optimal förbränning i gasapplikationer heter NVR och finns i flera versioner. Enheten består av en fläkt med integrerad venturifunktion och en gasventil som ger en optimal mix av gas och luft. Ett venturirör utnyttjar en tillfällig begränsning, eller förträngning, i rörets längd för att minska trycket och öka flödeshastigheten. Detta kallas venturieffekten och alla versioner av NVR, som finns med olika fläktstorlekar, är konstruerade efter denna princip. Stora möjligheter finns att optimera och anpassa en lösning beroende på kraven i en viss applikation. Precis så som har gjorts för Remeha. ”Tzerra har en uteffekt på 28-40 kilowatt vilket kan jämföras med den betydligt högre effekten hos Quinta ACE. Ändå är båda gaspannorna väldigt kompakta. Detta ställde också stora krav på att göra den ingående tekniken kompakt och ebm-papst utvecklade därför en lösning där även en brännare samt styrenhet integrerats. Denna totalintegrerade enhet är än så länge unik på marknaden”, berättar Ton van Maaren.

Den kundanpassade lösning som ebm-papst underlättar även arbetet för montörerna i Remehas fabrik.
Det enda de behöver göra är att sätta ebm-papst enhet på plats i gaspannan, dra åt några skruvar och ansluta kablaget. Efter det återstår endast några få moment innan en gaspanna är klar för leverans. Sedan Quinta ACE introducerades på marknaden under 2016 så har hundratals installerats runt om i Holland vilket betyder att det är en stor marknadsframgång för Remeha. Snart väntar också lansering i många andra länder i Europa.