ebm-papst teknik i Audi A6

Foto: Audi AG
ebm-papst starka ställning inom marknadssegmentet Automotive bygger bland annat på en stor produktbredd men också att ebm-papst i egen regi inom koncernen utvecklar och tillverkar fläktar, motorer, drivlösningar, elektronik och programvaror. Det gör att ebm-papst har unika möjligheter att ligga i den tekniska framkanten och vara en stark partner till världsledande företag som också ligger i framkanten när det gäller utveckling av nya fordon. Biltillverkaren Audi och företagets femte generation av Audi A6 är ett exempel på ett givande partnersamarbete. I Audi A6 hjälper teknik från ebm-papst till att ge låga utsläppsvärden och att göra körningen till en upplevelse.Kontakta oss för mer information!

Komfort, smidighet och högsta säkerhet
En premiumfunktion i Audi A6 är aktiv styrning som använder en servostyrmotor från ebm-papst. I detta system går en extra axel direkt till styraxeln vilket ändrar styrväxelförhållandet beroende på hastigheten. ”I stadstrafik och vid parkering är styrningen mycket smidig och enkel. Vid högre hastigheter blir den väldigt direkt och ger föraren en positiv körupplevelse. Eftersom styrningen är extremt viktig ur säkerhetssynpunkt har tillförlitligheten hos styrkomponenterna högsta prioritet”,
säger Benno Kilzer, chef för Sales Automotive på ebm-papst.

Pump som bidrar till renare avgaser
Som en del av AdBlue-systemet i Audi A6 hjälper en pump från ebm-papst till att avsevärt minska mängden kväveoxider i avgaserna. Pumpen levererar ureabaserad vätska från AdBlue-tanken till avgassystemet där den injiceras i avgaserna. Pumpen har en funktion som gör den särskilt värdefull i denna applikation: den kan pumpa i två riktningar utan ytterligare ventiler. Detta är viktigt eftersom AdBlue kristalliseras vid låga temperaturer. När motorn är avstängd återförs AdBlue från slangarna tillbaka till AdBlue-tanken så att vätskan inte kan frysa i slangarna. ebm-papst levererar pumpen som en modul inklusive drivenhet, pump och elektronik. ”Förutom att pumpa i två riktningar har det också en annan stor fördel. Eftersom det är en membranpump kan den inte frysa. Ett fryst medium kan expandera inuti pumpen utan att skada den”, förklarar Benno Kilzer.

ebm-papst motor i växellådans oljepump
I Audi A6 sjuväxlade växellåda har en motor från ebm-papst en mycket viktig funktion. Biltillverkare idag använder elektriska pumpar vilket är en förutsättning för moderna funktioner som automatiska start/stopp-system med växling även när förbränningsmotorn inte är igång. En förbränningsmotor som inte är igång minskar koldioxidutsläppen vilket är ett krav idag på moderna bilar. Den motor från ebm-papst som sitter i oljepumpen måste uppfylla tuffa krav. ”Oljepumpen sitter i den av transmissionen som alltid är indränkt i olja. Motorn måste motstå denna transmissionsolja och även de höga temperaturerna på upp till 160 grader. Vår motor kan göra det tack vare en kombination av material och design exakt anpassad till Audis krav”, avslutar Benno Kilzer.