ebm-papst stärker sin globala marknadsposition

Rainer Hundsdörfer, Chairman of the Board of Directors på ebm-papst.
ebm-papst gruppen, världens ledande tillverkare av fläktar och elmotorer med bas i Mulfingen, Baden-Württemberg i Tyskland, fortsätter att växa globalt. Under affärsåret som slutade den 31:a mars 2015, nådde företaget en försäljning på 1,573 miljarder €. Det motsvarar en ökning med 4,8% jämfört med föregående år. Med detta har ebm-papst stärkt sin ledande position på den globala marknaden för fläktar och elmotorer. Företaget investerade över 105 miljoner € i ökad produktionskapacitet och 95 miljoner € i forskning och utveckling.

Till största delen kommer tillväxten från Asien följt av Amerika och Europa. En god tillväxt uppnåddes inom sex av åtta affärsområden inklusive ventilation och luftkonditionering, maskinteknik, kyla, fordonsindustri och hushållsapplikationer. Den positiva trenden syns också i antalet nya arbetstillfällen som skapats på företaget. I slutet av bokföringsåret hade ebm-papst gruppen 11 954 anställda globalt, en ökning med 253 jämfört med föregående år.

Rainer Hundsdörfer, Chairman of the Board of Directors på ebm-papst: "In a difficult global economic environment, we were able extend our international market and technology leadership. Our long-range corporate focus on energy efficiency, conservation of resources and digitalization is in keeping with the spirit of the times, and we will maintain it with record investments in research and development and in increased production capacity."

För innevarande affärsår som började den 1:a april, räknar ebm-papst gruppen med en försäljningstillväxt på 6,3% till 1,672 miljarder €.

Försäljningen i Sverige ökade under affärsåret som slutade den 31:a mars med hela 7,4% till 294 MSEK och antalet anställda uppgick vid årets slut till 64 personer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här (ebmpapst.com)

Läs hela pressmeddelandet på engelska här (pdf)