ebm-papst ställer ut på Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2017

Svenska Kyl & Värmepumpdagen är ett forum med målsättning att skapa en mötesplats för tillverkare, installatörer, konsulter, anläggningsägare och forskare för att diskutera ämnen gällande teknik, marknad, kompetensutveckling och forskning. Eventet grundades på initiativ av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, (SKVP), Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF) och Energimyndighetens forskningsprogram (Effsys Expand).

Sist Svenska Kyl & Värmepumpdagen hölls i Göteborg lockade det drygt 300 besökare, i år håller det till på Kistamässan i Stockholm den 20 oktober med ett flertal seminarier för att belysa viktiga frågor och ämnen inom branschen. Som komplement kommer även en utställning finnas på plats med Sveriges forskarelit för att presentera och diskutera pågående projekt och för att visa upp de verktyg som erbjuds på marknaden och som bidrar till utvecklingen av kylbranschen.


ebm-papst - en coolare fläktleverantör
ebm-papst har under 15 års tid hjälpt till med konvertering av drift från traditionella AC-fläktar till högeffektiva EC-fläktar i befintliga ventilationsaggregat - nu erbjuder vi samma möjlighet för kylanläggningar. Genom en konvertering från traditionella AC-fläktar till högeffektiva EC-fläktar med optimal och behovsstyrd fläktdrift kan besparingarna på kylmedelkylare och kondensorer vara så stora som 50%.

ebm-papst är en trygg partner genom hela processen och hjälper er med mätningar på plats för att säkerställa att vi kan erbjuda er den mest energieffektiva fläktlösningen för varje typ av aggregat och ser till att er anläggning blir så energieffektiv som möjligt. Vi kan även hjälpa till med högeffektiva EC-fläktar för utbyte i kyldiskar och förångare för service eller energieffektivisering.

Läs mer om våra produkter utvecklade för kyla i broschyren nedan eller kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er i era projekt!

Broschyr: Energieffektiva axialfläktar för kyla.
Läs mer om Svenska Kyl & Värmepumpdagen här!