ebm-papst presenterar nyheter i två montrar på Mostra Convegno Expocomfort i Milano

Mässan Mostra Convegno Expocomfort i Milano arrangeras vartannat år och det är en global mötesplats för alla som vill bevaka utvecklingen inom kyla, luftkonditionering, ventilationsteknik och även innovationer inom uppvärmning och energieffektivisering. När mässan arrangerades 2016 deltog ebm-papst med två montrar, och likadant blir det i år. I Hall 24, monter B21-C22, presenteras ebm-papst senaste nyheter inom kyla, luftkonditionering och ventilationsteknik. I Hall 7, monter E32-E40, visar ebm-papst den senaste tekniken när det gäller fläktlösningar för rökgasapplikationer. En stark trend idag är utvecklingen mot mer decentraliserad uppvärmning av bl a bostadsområden med mindre gaspannor. På mässan presenterar ebm-papst ett nytt fläktkoncept för denna typ av applikationer.

Nya rökgasfläktar i ebm-papst nya fläktkoncept RadiMix
Inom området rökgasapplikationer sker idag en snabb teknisk utveckling. Kraven ökar på fläkt-lösningar med allt högre effekt samtidigt som de ska vara energieffektiva och även bidra till mer miljövänliga rökgasapplikationer med lägre koldioxidutsläpp. Med mindre gaspannor med högre effekt är det idag möjligt att decentralisera lösningarna för lokal värmeförsörjning. Fördelarna är stora jämfört med centrala fjärrvärmeanläggningar som ställer krav på omfattande distributionsnät med långa rörsystem som ofta ger betydande värmeförluster. ebm-papst startade för några år sedan ett intensivt tekniskt utvecklingsarbete för att ta fram högeffektiva fläktar för mindre gaspannor. Ett resultat är rökgasfläkten VG 100. Under Mostra Convegno Expocomfort presenteras ytterligare ett par nya rökgasfläktar som tillsammans utgör plattformen för ebm-papst nya fläktkoncept RadiMix.

De nya rökgasfläktarna har beteckningen VG 71 och VG 108. Med de nya fläktarna består RadiMix av totalt fyra rökgasfläktar som täcker effektområdet 0.5 – 150 kW. Precis som VG 100 utmärks VG 71 och VG 108 av att fläktarna är mycket kompakta, effektiva och tysta. ebm-papst utveckling av nya rökgasfläktar och ett komplett fläktkoncept öppnar nya möjligheter till kostnadseffektiva och miljövänliga lokala uppvärmningslösningar för bostadsområden samt även mindre kommersiella byggnader. Samtliga fläktar ingående i RadiMix bygger på samma motorplattform och teknologi. Detta innebär en standardisering som förenklar för tillverkare av rökgaspannor och andra lösningar för uppvärmning.

RadiPac-fläktar anpassade för kraven i restauranger och storkök
Ett aktuellt område inom ventilationsteknik är utvecklingen mot lösningar som eliminerar problem med fukt, värme och oönskade matdofter i professionella kök. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i köken, men också att minska störningar för restauranggäster och omgivningen. Med ny reningsteknik kan grannar till exempelvis snabbmatsrestauranger slippa att störas av oönskad matdoft, men de lösningar som tas fram kräver också högeffektiva fläktar för att resultatet ska bli det önskade. ebm-papst ligger i framkanten även inom detta område och presenterar på Mostra Convegno Expocomfort en vidareutveckling av fläktar i serien RadiPac som specialanpassats för ventilationslösningar i restauranger och storkök. Fläktarna har tagits fram för att motsvara mycket höga krav på bl a energieffektivitet och driftsäkerhet. Som ett led i ambitionen att optimera driftsäkerheten har fläktarna fått en speciell konstruktion som skyddar motorer och elektroniken från det varma luftflöde som uppstår i ventilationssystem i professionella kök där matlagning pågår kontinuerligt många timmar i sträck.