ebm-papst presenterar flera energieffektiva lösningar för ventilation och värme på ISH 2015

PFC löser problemen med störande övertoner som kan uppstå vid parallellkoppling av fläktar. Den integrerade PFC-funktionen jämnar automatiskt ut övertonerna utan att det krävs några manuella korrigeringar.
ISH i Frankfurt arrangeras vartannat år och är världens största mässa inom bygg- och energiteknik, värme, förnyelsebar energi samt ventilation. På ISH 2015 den 10 – 14 mars deltar mer än 2 400 utställare från hela världen. Mässan är indelad i sektioner och en av dessa är ISH Energy som återfinns i bland annat hall 11. Under mottot ”Energy-Efficiency Plus” kommer besökarna att kunna ta del av många innovativa lösningar och nya tekniktrender. Flera av dessa presenteras i ebm-papst monter B90 i Hall 11.

Ännu effektivare kammarfläktar RadiPac
När ebm-papst för några år sedan lanserade en serie kompakta och kompletta kammarfläktar med GreenTech EC-motorer väckte det stor uppmärksamhet. Några av anledningarna var RadiPac-fläktarnas höga verkningsgrad, kompakta konstruktion, den låga ljudnivån och energieffektiviteten. Lanseringen skedde med budskapet ”Plug and play helt enkelt” för att illustrera att fläktarna är kompletta och klara för styrning och därför enkla att installera. Under ISH 2015 presenterar ebm-papst en ny generation av RadiPac. Genom att fokusera utvecklingsarbetet på luftflödet i inloppet, fläktbladens profil och motorns position har det blivit möjligt för ebm-papst att göra kammarfläktarna ännu effektivare.

Dubbelsugande radialfläktar med PFC-filter för att eliminera störande övertoner
ebm-papst radialfläktar med GreenTech EC-motorer som används i fan-coils / fläktkonvektorer och i luftridåer är mycket effektiva, de förbrukar upp till 70 procent mindre energi jämfört med andra fläktlösningar, och är dessutom extremt tysta. På ISH 2015 är det dags för ännu en ny och viktig tekniknyhet när ebm-papst introducerar radialfläktar med en PFC-funktion (PFC, Power Factor Correction). PFC löser problemen med störande övertoner som kan uppstå vid parallellkoppling av fläktar. Den integrerade PFC-funktionen jämnar automatiskt ut övertonerna utan att det krävs några manuella korrigeringar.

Kompletta fläktenheter för gasbrännare
Gaspannor blir allt mer kompakta, liksom de komponenter som används i dem. ebm-papst ligger i den tekniska framkanten när det gäller systemlösningar för gasbrännare. Även detta område omfattas av kommande ErP-direktiv och under ISH 2015 visar ebm-papst systemlösningar för gasbrännare som uppfyller framtidens ErP-krav långt innan de trätt i kraft. På mässan visas bland annat iNR 77 som är världens minsta fläktenhet för gasbrännare. iNR 77 är en helt integrerad, kompakt enhet bestående av fläkt, blandningsanordning för gas / luft, förbränningskontroll och gasventil. ebm-papst produktprogram inom segmentet gaspannor täcker in ett värmeeffektområde från 0,5 kW till 1 MW och omfattar också en kompakt lösning, GAS 137, som gör det möjligt att kraftigt öka effekten i väggmonterade brännare.

Utökat sortiment med EC-rökgasfläktar för fastbränslepannor
En annan nyhet som visas är ett breddat sortiment med rökgasfläktar för fastbränslepannor. De är försedda med GreenTech EC-motorer och förbrukar upp till 30% mindre energi jämfört med andra fläktlösningar. Den nya 250-mm EC-rökgasfläkt är exempelvis lämplig för att ventilera de heta förbränningsgaserna i en fastbränsleanläggning på upp till 250 kW.

Den 11 – 12:e mars (ons – tor) kommer personal från ebm-papst i Sverige att finnas i montern.

Välkomna att ta del av ännu fler av framtidens fläkt- och energilösningar i ebm-papst monter B90 Hall 11 på ISH 2015 i Frankfurt!