ebm-papst presenterar energieffektiva, kompakta och miljövänliga fläktlösningar på ISH i Frankfurt

Två av nyheterna är en mycket kompakt radialfläkt utvecklat för bostadsventilation och en ny fläkt för gaspannor.

Den 14 mars öppnas dörrarna till ISH i Frankfurt som världens största mässa inom energi, VVS och förnyelsebar energi. Förra gången mässan gick av stapeln, 2013, besöktes mässan av nästan 200 000 personer och hade 2 500 utställare. ebm-papst var en av utställarna då och deltar även denna gång när ISH arrangeras den 14-18 mars. Nyheterna från ebm-papst presenteras i monter B90, Hall 11.0

ISH är indelat i temasektionerna The Bathroom Experience och Energy, Building Services and Air-conditioning Technology med den kompletterande delen World of Installation Technology som sammanlänkar badrumslösningar med energi-, bygg- och luftkonditioneringsteknik. Fokus i år ligger på den teknikutveckling som sker för att göra morgondagens lösningar allt mer energieffektiva, kompakta, miljövänliga och även lättinstallerade. Ett tema under ISH är också den utveckling som sker mot en ökad integration som gör det enklare att övervaka och styra installationer för exempelvis ventilation och uppvärmning. ebm-papst visar flera nyheter som ligger i linje med de ökade kraven på bl a energieffektivitet och även en förbättrad inomhuskomfort i flerbostadshus.

En av nyheterna i ebm-papst monter är en ny radialfläkt med kåpa i fläktserien RadiCal som utvecklats speciellt för bostadsventilation. Fläkten kan användas i applikationer både med och utan värmeåtervinning. Utmärkande för den nya fläkten är den betydligt högre verkningsgrad som uppnås med RadiCals bakåtböjda skovlar jämfört med centrifugalfläktar med konventionellt framåtböjda skovlar. RadiCals bakåtböjda skovlar reducerar dessutom ljudnivån vilket är en extra stor fördel vid bostadsventilation. Möjlighet finns också att ytterligare reducera ljudnivån genom att utrusta den nya fläkten med ebm-papst inloppsgaller FlowGrid som stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp.

I montern visar ebm-papst också radialfläktsmodulen RadiPac som utvecklats speciellt för installation i luftkonditioneringsaggregat. Fläkthjulet RadiPac Airfoil, som är tillverkat i aluminium, optimerar luftflödet och den aerodynamiska utformningen ger mycket låg ljudnivå. På ISH presenterar ebm-papst den utbyggnad som skett av RadiPac-programmet med nya fläktmoduler i storleken 630 –
1 000 mm. Samtliga RadiPac är kompletta enheter som installeras enligt ebm-papst koncept plug & play. Med steglös varvtalsreglering och MODBUS-RTU finns stora möjligheter att med RadiPac behovsanpassa luftkonditioneringen och optimera inomhusklimatet.

Inom området rökgasapplikationer sker idag en snabb teknisk utveckling. Kraven ökar på fläktlösningar med allt högre effekt samtidigt som de ska vara energieffektiva och bidra till en bra inomhuskomfort. På ISH presenterar ebm-papst den första fläkten i ett nytt och moduluppbyggt fläktkoncept för gaspannor. Fläkten VG 100 har fått en ökad uteffekt, 3 – 50 kW, vilket exekpelvis möjliggör en snabbare uppvärmning av vatten i gaspannor med kombinerad luft-vattenteknik.