ebm-papst presenterar både fläktnyheter och ny drivmotorteknik på SPS IPC Drives 2015

Luftslussar i renrumsmiljöer är ett användningsområde för ebm-papst nya EC-radialfäkt som presenteras på mässan SPS IPC Drives 2015.
Den 24–26 november träffas automationsvärldens experter på SPS IPC Drives 2015 i Nürnberg. Detta är en av Europas största fackmässor inom elektrisk automation, drivsystem och automationskomponenter. Mässan har i år fler än 1 600 utställare. ebm-papst ställer ut i Hall 1, monter 1-448, och kommer där att presentera fläktnyheter, ny drivmotorteknik och andra intressanta lösningar för olika industriapplikationer.

ebm-papst fläktar har många användningsområden inom industrin. Ett exempel är i luftslussar i renrumsmiljöer och i utrymmet mellan lastkajer och varumottagningar där det behövs luftridåer. På SPS IPC Drives 2015 presenterar ebm-papst en ny EC-radialfläkt som utvecklats med tanke på sådana applikationer. Den nya fläkten når full effekt minst lika snabbt som konventionella AC-fläktar men är betydligt mer energieffektiv och dessutom tystare. Fläkten har en EC-motor med 0,75 kW effekt och finns med fläkthjul från 160 till 250 mm diameter. Trots det kompakta formatet tar det bara några få sekunder för den nya fläkten att nå en luftflödeskapacitet på cirka 3 000 m3/h.

Ny diagonal fläktteknik
Filterfläktar används bland annat för att kyla känslig elektronik i apparatskåp med industriell styrutrustning. Elektronikkomponenter som inte kyls tillräckligt får en försämrad livslängd och därför krävs effektiva kyllösningar. Fläktarna från ebm-papst har blivit framgångsrika på marknaden just för denna typ av applikationer och det gäller inte minst de modeller som är försedda med energisnåla EC-motorer. Dessa fläktar har cirka 80 % lägre energiförbrukning jämfört med motsvarande AC-fläktar. På SPS IPC Drives 2015 presenterar ebm-papst en nyhet i form av en diagonal-fläktmodul, kompatibel även med axialfläktar i samma storlek och som är speciellt utvecklad för kylning av exempelvis industrielektronik.
Några av fördelarna med den nya modulen är att det skapas ett bättre tryck på luftflödet och därmed blir spridningen bättre i skåpet och kylningen blir också mer forcerad vilket minskar risken för att det bildas varma utrymmen, s k hot spots, inne i kapslingen. Den lösning ebm-papst utvecklat ger också ett mindre reduktion av flödet när filtren sätts igen av smuts vilket tillåter längre underhålls intervall. Dessutom kan driftskostnaderna bli lägre då den diagonala fläktekniken har bättre verkningsgrad vid de högre mottryck som skapas på grund av damm och smuts i jämförelse med konventionella fläktar i krävande industrimiljöer. Dessutom har den nya diagonal-fläktmodulen en lägre ljudnivå vid de högre mottryck som skapas i filterfläktapplikationer.

Ny planetväxel
För några år sedan förvärvade ebm-papst företaget Zeitlauf som är specialiserat på utveckling och tillverkning av planetväxlar, vinkelväxlar och kuggväxlar. Genom förvärvet stärkte ebm-papst marknadspositionen ytterligare inom segmentet drivsystem och nya möjligheter öppnades när det gäller att erbjuda heltäckande och kundanpassade drivlösningar. I ebm-papst monter på SPS IPC Drives 2015 presenteras ebm-papsts nya planetväxel Optimax 63 som utvecklats för applikationer med höga krav på kraft och snabb acceleration. Optimax 63 bildar en stark kombination tillsammans med ebm-papst kompakta DC-motorer i serien ECI och några exempel på användningsområden är när industrin automatiserar, inom förpackningsindustrin och i medicintekniska lösningar.