ebm-papst planerar eget forskningsinstitut

ebm-papst, världsledande tillverkare av fläktar och elmotorer, har för avsikt att starta ett eget forskningsinstitut på Heilbronn Universitetets campus i Künzelsau. Omkring 3,5 miljoner euro ska satsas på byggnader och utrustning samt professorer och föreläsare. Syftet med institutet är att öka forskningsarbetet inom området elektromagnetiska motorer.

Rainer Hundsdörfer, koncernchef på ebm-papst: "Med denna investering i forskning och utbildning hoppas vi kunna stärka universitetets position och i synnerhet "Teknikagendan" i Künzelsau. Forskning kring elektromagnetism är av stor betydelse inte bara för oss själva utan även för många andra företag i området som arbetar med att göra produkter, såsom fläktar och elmotorer, mer och mer effektiva."

Redan från början har ebm-papst gett universitetet både ekonomiskt och konceptuell stöd.

Gerhard Sturm, grundare av ebm-papst, var medlem av universitetets rådgivande styrelse i många år. Tre professurer inom energi och ekonomi har finansierats av fläktspecialilsten. Under det senaste året har ebm-papst också stött "Tick"-projektet som syftar till ett ökat teknikintresse hos barn och ungdomar.