ebm-papst lanserar en ny generation av centrifugalfläkten RadiCal

Det var år 2010 som ebm-papst efter en stor utvecklingssatsning lanserade en serie radialfläktar med fläkthjulet RadiCal och EC-teknologi. Radialfläktar är centrifugalfläktar där luften strömmar in axiellt och slungas ut radiellt med hjälp av centrifugalkraften. När RadiCal lanserades innebar det i praktiken att en ny energisparstandard sattes för fläktar med bakåtböjda skovlar. Fram tills dess hade exempelvis merparten av ventilationssystemen i fastigheter byggda under det svenska miljonprogrammet radialfläktar med framåtböjda skovlar och remdrift. Denna typ av fläktar har relativt låg verkningsgrad, är inte särskilt energieffektiva och de har också en hög ljudnivå. Med RadiCal öppnades nya möjligheter till både energibesparingar och tystare samt effektivare ventilationssystem. Det var bland annat fläkthjulets unika aerodynamiska utformning som gjorde att RadiCal-fläktarna hade en lägre ljudnivå och en avsevärt mycket lägre energiförbrukning jämfört med andra fläkttyper. Under årens lopp har även luftkonditioneringsenheter och värmepumpar blivit två stora applikationsområden för RadiCal.När ebm-papst nu snart tio år senare presenterar en ny generation av RadiCal är det efter en vidareutveckling tekniskt som resulterat i att fläktarna är ännu tystare, har fått högre verkningsgrad och luftflödeskapacitet samt förbrukar ännu mindre energi. Det är genom mindre luftflödesförluster och lägre turbulens som de nya centrifugalfläktarna har blivit tystare jämfört med sina föregångare.
Vid en jämförande test i en datacenterapplikation där tre äldre RadiCal och tre nya RadiCal-fläktar kördes parallellt blev energiförbrukningen mer än 10 % lägre med de nya fläktarna. Det är en avsevärd energibesparing och innebär att nya RadiCal sätter något av en ny standard för energieffektivitet.

Steglös reglering av fläkthastigheten via MODBUS-RTU
Förbättringarna har uppnåtts utan att det skett någon förändring av de nya fläktarnas dimensioner. Dessa är identiska med den tidigare generationen och det innebär att en modernisering av befintliga ventilationssystem genom ett fläktbyte går snabbt. Det är bland annat genom en aerodynamisk optimering av fläkthjulets design som det blivit möjligt att ge nya RadiCal en avsevärt högre luftflödeskapacitet. Det nya fläkthjulet tillåter också en högre fläkthastighet. Som tillval finns möjlighet att förse fläktarna med ebm-papst inloppsgaller FlowGrid som stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp och därmed ger en ytterligare reducering av ljudnivån.

Vid utvecklingen av nya RadiCal, liksom i alla andra utvecklingsprojekt, har ebm-papst haft som mål att fläktarna ska vara bättre än sina föregångare på alla viktiga punkter. Detta mål har infriats samtidigt som centrifugalläktarna erbjuder samma fördelar som ebm-papst tidigare fläktar i serien. Hit hör exempelvis enkel installation tack vare konceptet Plug & Play samt flera alternativ för steglös fläktstyrning. Nya RadiCal har ett programmerbart interface och styrningen kan ske både via 0-10 V DC, PWM-signal och MODBUS-RTU.