ebm-papst kammarfläkt RadiPac kommer i fyra nya storlekar upp till 1000 mm


ebm-papst kammarfläkt RadiPac är utvecklad för användning i exempelvis ventilationsaggregat och luftkonditioneringsanläggningar. När RadiPac lanserades under 2015 väckte fläkten stor uppmärksamhet genom en mycket hög totalverkningsgrad, låg ljudnivå och den förenklade installationen genom ebm-papst koncept plug & play. Fläkten levereras som en helhetslösning som eliminerar tidskrävande arbetsmoment i samband med installationer. Fläkthjul, motor och elektronik levereras som en enhet vilket förenklar installationen. Delarna är perfekt anpassade till varandra. Inga tillkommande komponenter som frekvensomriktare, motorskydd, sinusfilter eller skärmade kablar behövs. RadiPac-fläktarna är också klara för styrning med 0-10 V signal vilket eliminerar allt programmeringsarbete. Tidsvinsterna blir stora och dessutom förenklas logistiken eftersom det med kompletta och installationsklara enheter blir färre lösa delar att hantera.

När RadiPac lanserades fanns de i storlekar från 250 till 560 mm. När ebm-papst nu utökar serien är det med storlekarna 630, 710, 800 och 1000 mm. Det innebär att RadiPac finns med effekt från 500 W till 12 kW och med luftflödeskapacitet på upp till 40,000 m3/h.

Det är ingen tillfällighet att ebm-papst hela serie med RadiPac-fläktar har en imponerande totalverkningsgrad. Utvecklingsarbetet hos ebm-papst har alltid utgått från ett helhetsperspektiv och det gäller även de fyra nya storlekar som nu presenteras. Filosofin är att det inte är de enskilda komponenternas effektivitet som är avgörande för totalverkningsgraden. Utmaningen är istället att få fläkthjul, motor och elektronik perfekt anpassade till varandra i en enhet. Det handlar med andra ord om hela fläktens verkningsgrad. Hos ebm-papst mäts också fläktarnas prestanda som kompletta enheter med fläkthjul, GreenTech EC-motorer och styrelektronik. Hos RadiPac har det gett en total verkningsgrad på långt över 60 %. Det har blivit möjligt genom bland annat en den unika utformningen av inloppskonan och de ihåliga aluminiumskovlarna i fläkthjulet.

Liksom tidigare RadiPac finns de nya storlekarna av kammarfläkten i versioner för väggmontage och installation i ventilationsaggregats sug- eller tryckkammare. Dessutom finns det som kubfläktar vilket gör det möjligt att stapla flera fläktar i en fläktvägg. Som standard ingår inloppsgallret FlowGrid, mellanväggar samt kontaktdon. Motorn har Modbus-ingång och kan styras med programmet EC-Control som möjliggör adressering av flera fläktar i en fläktvägg. Att RadiPac finns i olika versioner ger stor flexibilitet och många möjligheter till en optimal applikationsanpassning.
Ladda ner broschyren:
RadiPac EC centrifugal fans - New dimensions in efficiency: sizes 630–1,000