ebm-papst i Göteborg hjälper regionens installatörer och industri att hitta den optimala fläktlösningen

Peter Hammer (t.v.) ansvarar för distriktets försäljning av ventilationsfläktar​​ tillsammans med Johan Nyhlén (mitten). Joakim Hjelmqvist (t.h) arbetar med försäljning kompaktfläktar för bl.a. elektronik- och fordonsindustri.
ebm-papst har i ett antal år haft ett lokalt kontor i Göteborg. På kontoret, som ligger i Hisings Backa, finns idag tre försäljningsingenjörer; Peter Hammer och Johan Nyhlén som ansvarar för distriktets försäljning av ventilationsfläktar och Joakim Hjelmqvist som arbetar med kompaktfläktar för bl.a. elektronik- och fordonsindustri. ebm-papst har stegvis flyttat fram marknadspositionen i regionen. Som en del av framgångsreceptet ingår en långsiktig satsning på att ge ett starkt stöd till regionens installatörer, men även till större slutkunder med egna teknik- och installationsavdelningar.

Peter Hammer berättar att satsningen verkligen gett resultat och han hoppas att ännu fler installationsföretag ska se värdet i att etablera det som kan liknas vid en partnerrelation med många win-win fördelar.

- Vi har nått en position där väldigt många känner till fördelarna med ebm-papst EC-lågenergifläktar. Energisparmöjligheterna, kvaliteten och driftsäkerheten är starka och välkända argument och det vi nu satsar extra mycket på är att ge ett bra stöd till installatörer och slutkunder i samband med moderniseringar av äldre ventilationssystem. Fläktbyten där gamla fläktar byts ut mot nya och mer energieffektiva är något som ges hög prioritet idag. Eftersom vi finns på plats i regionen kan vi snabbt vara på plats och tillsammans titta på projekt och föreslå fläktlösningar. Målet är att hitta den mest ekonomiska och energismarta lösningen, men också den smidigaste rent tekniskt vilket kan ha stor betydelse för att minimera ombyggnadskostnaderna.

Distriktets geografiska arbetsområde täcker in stora delar av Västra Götaland, från Strömstad i norr ner till Varberg. Installationsföretag längre in i landet hör också av sig i allt större utsträckning för att få hjälp med bra fläktlösningar.

- Vi märker verkligen av att ebm-papst blir allt mer kända på distriktet och att vi satsar mycket på att ge ett bra stöd till våra kunder. Det är jätteroligt och vår ambition är att öka kunskapen ytterligare, säger Peter.