ebm-papst har invigt ett nytt logistikcenter

Foto: Philipp Reinhardt
När ebm-papst under 2014 genomförde en stor utbyggnad av produktionsanläggningen i den tyska regionen Mulfingen-Hollenbach offentligjordes också planerna på att bygga ett nytt logistikcenter i anslutning till produktionsytorna. Detta center står nu klart och totalt täcker produktionslokalerna och logistikcentret en yta på 38 000 kvm. Logistikcentret har ett höglager med en höjd på 35 meter och ebm-papst har gjort denna investering för att svara upp mot kraven på fortsatt snabba leveranser efter en mycket kraftig försäljningsökning de senaste åren.

"Den dramatiska ökningen av vår försäljning de senaste åren har lett till en kraftig expansion av vår logistikverksamhet", förklarar Thomas Wagner, chef för produktion och materialhantering hos ebm-papst-koncernen och även ansvarig för projektet att bygga det nya logistikcenret. Det var också anledningen till att ebm-papst under 2015 började dra upp konkreta planer på att koncentrera all logistikverksamhet inom koncernen till en plats. "Vi levererar ofta till samma kunder från flera olika produktionsplatser. Sändningarna från de olika fabrikerna kan nu hanteras i en samlad och effektiv logistikprocess där lagringstiden många gånger är obefintlig. Härifrån sker leveranser till cirka 1 000 kunder över hela världen och Mulfingen-Hollenbach är en idealisk plats för logistikcentret eftersom cirka 40 procent av alla produkter tillverkas i anläggningen intill”, säger Thomas Wagner.

Ett mycket energieffektivt logistikcenter
Det nya logistikcentret innebär många fördelar. Koncentrationen av all lager- och distributionsverksamhet till en central plats gör att transporterna till och från ebm-papst olika anläggningar minskar med cirka 500 000 kilometer varje år. Dessutom blir logistikprocessen effektivare. "Våra kunder räknar med fullservice dygnet runt. Det innebär krav på snabba leveranser utan förseningar, perfekta förpackningar och säkra transporter”, förklarar Wagner. Den ultramoderna tekniken i logistikcentret säkerställer också en mycket hög servicenivå.

Vid planeringen och konstruktionen av det nya logistikcentret har mycket fokus legat på att skapa effektiva flöden och rutiner. I överensstämmelse med ebm-papst utvecklingsfilosofi GreenTech har stor vikt också lagts vid energieffektiva lösningar. Resultatet är ett logistikcenter som med 80 procent underskrider de lagstadgade kraven på nya byggnaders energieffektivitet. För detta har ebm-papst tilldelats en platinautmärkelse, som är den högsta kategorin, av German Sustainable Building Council. Inför och under byggnadsprojektet har ebm-papst medarbetare bidragit med idéer som haft betydelse för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Den satsning ebm-papst gjort på att bygga upp en samlad produktions- och logistikanläggning i Mulfingen-Hollenbach har stor betydelse för regionen. Här arbetar idag ca 3 500 personer efter att det nya logistikcentret står klart och där investerings-kostnaden uppgått till ca 400 MKR.