ebm-papst har öppnat utvecklingscenter i Kina

Som ett led i en ökad satsning på forskning och utveckling i Kina har ebm-papst öppnat ett utvecklingscenter vid företagets produktionsanläggning i närheten av Shanghai. Närmare 5 miljoner Euro har investerats i ett högteknologiskt laboratorium som möjliggör avancerad testning av ny teknik och applikationslösningar, mätning av prestanda och ljudnivåer.

En viktig målsättning med det nya utvecklingscentret är att ge ett utökat stöd till kunder på den kinesiska marknaden som integrerar ebm-papst fläktar i egna produkter. Även i Kina växer kraven på energieffektiva och mer miljövänliga produkter. Kombinationen av exempelvis ebm-papst lågenergifläktar och ett starkt stöd från det nya FOU-centret ska förenkla för kinesiska företag att utveckla mer energivänliga produkter som också kan bli konkurrenskraftig på den globala marknaden.

Tidigare har ett 40-tal tekniker och ingenjörer arbetat vid ebm-papst anläggning i Wai Gao Qiao med utveckling av fläktar för den kinesiska marknaden. Satsningen på att utöka anläggningen med ett FOU-center gör att antalet medarbetare behöver utökas med ett 30-tal utvecklingsspecialister.

Det är inte första gången ebm-papst gör en storsatsning i Kina. Anläggningen har varit i drift sedan 1996 och så sent som 2011 utökades produktionsytorna till totalt 30 000 kvm. Att ha tillverkningskapacitet nära viktiga lokala marknader är en central strategi för ebm-papst. Storleken på anläggningen utanför Shanghai ger också en antydan om storleken på den kinesiska marknaden. Totalt arbetar här 1 200 personer och produktionen är främst inriktad på drivsystem, kompaktfläktar och EC-lågenergifläktar.