ebm-papst framtidssatsar och investerar i stor utbyggnad

Genom att investera 15 miljoner euro i en utbyggnad av anläggningen i St. Georgen/Haagenmoos, Tyskland, kommer ebm-papst att öka produktionskapaciteten och skapa förutsättningar för en framtida expansion för två av koncernens divisioner.

Det är divisionerna Automobile och Drive Enegineering som genom den nya investeringen kommer att få tillgång till ytterligare 10 500 kvadratmeter. Målsättningen med utbyggnaden är att öka den nuvarande produktionskapaciteten samt att skapa utrymme för en planerad framtida expansion.

Rainer Hundsdörfer, styrelseordförande i ebm-papst Group, säger i en kommentar; ”Den utbyggnad vi nu genomför visar vårt förtroende för Tyskland som ett center för högteknologisk tillverkningsindustri. Viktigt för investeringsbeslutet var också de senaste årens positiva utveckling för anläggningen i St. Georgen och de goda framtidsutsikter vi ser för de två divisionerna”.

Arbetet med den nya utbyggnaden är planerad att starta under våren 2016 och den är en fortsättning på byggnationen av en ny produktionsenhet för elektroniktillverkning som påbörjades under 2015. Denna investering uppgick till drygt 5 miljoner euro.

”Det är ett hårt arbete av alla medarbetare här i St. Georgen som gjort det möjligt för oss att göra denna investering. Nu får vi de rätta förutsättningarna för en framtida expansion och de resurser som krävs för att nå våra långsiktiga tillväxtmål”, säger Dirk Schallock som är VD för ebm-papst St. Georgen.

Helt i linje med ebm-papst engagemang för hållbar utveckling kommer den nya byggnaden att få ett högteknologiskt system för energilagring och även andra lösningar som ska bidra till hög energieffektivitet. Den totala kostnaden för ebm-papst pågående investeringar beräknas uppgå till 90 miljoner euro vilket också omfattar satsningar inom forskning, utveckling, logistik och administration.