ebm-papst fläktvägg löste problem med Media Markts luftkonditionering i Berlin

Foto: ebm-papst
När tekniker från byggnads- och installationsföretaget Daume var på jobb i en av Media Markts butiker i Berlin reagerade de på ett ljud från ventilationssystemet. Ljudet hördes sporadiskt som ett dovt buller och de förstod snart att det kom från en stor och remdriven ventilationsfläkt som installerades år 1995. Det oönskade ljudet berodde på att ett motorlager började gå sönder och risken var uppenbar för ett motorhaveri som skulle leda till att butikens luftkonditionering helt skulle stanna av. ”Att det uppstår tekniska problem med en mer än 20 år gammal remdriven fläkt är inte ovanligt. Det har också skett stora tekniska framsteg inom fläktområdet sedan 1995 och här brådskade det verkligen med att hitta en ny fläktlösning”, säger Marco Mittermüller som är kundservicechef vid Daume Group i Berlin.

Daum är en koncern med huvudkontor i Duderstadt, Tyskland. Verksamheten är främst inriktad på offentlig sektor, kommersiella och industriella kunder. Tjänsterna som erbjuds täcker ett brett område och koncernen har spetskompetens när det gäller lösningar för uppvärmning, kyla, ventilation, sanitet samt även system inom fastighetsautomation. I Daumes uppdrag för Media Markt ingår att ansvara för fastighetsdriften i samtliga butiker i Tyskland. Bara i Berlin finns det närmare trettio butiker. En av dessa ligger i Berlin-Wedding och det var här som ett fläkthaveri hotade.

Fläktväggen rymdes i befintligt aggregat
När problemet upptäcktes i butiken tog Daume omgående kontakt med ebm-papst. Tillsammans diskuterade företagens specialister hur en ny fläktlösning skulle se ut för att ge butikens anställda och kunder ett bra inneklimat. Butiken är uppdelad på två plan med en total golvyta på ca 4 000 kvadratmeter. ebm-papst förslag blev att den gamla remdrivna fläkten skulle ersättas med sex RadiPac EC-fläktar monterade som en fläktvägg. Viktiga argument för lösningar var att installationen kunde ske snabbt och att fläktarna rymdes i det befintliga aggregatet.

"En avskrivningsperiod på mindre än ett år är som en dröm för många kunder."

Marco Mittermüller, Daume Group, Berlin

Något som också övertygade ledningen för Media Markt-butiken var den förväntade energibesparingen. Den nya fläktlösningen beräknas förbruka 70 % mindre el jämfört med den gamla AC-fläkten. "Jämfört med dagens moderna fläktar är äldre fläktar oftast väldigt energikrävande. Det blir tydligt i detta projekt. Genom att installera ebm-papst fläktvägg har Media Markt-butikens årliga elräkning minskat från 18 600 till cirka 5 400 euro. De flesta kunder drömmer om avskrivningsperioder på mindre än ett år men i detta fall kunde vi visa att det är fullt möjligt genom en optimalt anpassad fläktlösning och ebm-papst koncept med fläktvägg”, säger Marco Mittermüller som också är mycket nöjd med det nära samarbetet med ebm-papst. ”Vi kan verkligen lita på ebm-papst. Var vi än arbetar med att modernisera ventilationssystem genom att installera energieffektiva EC-fläktar så väljer vi fläktar från ebm-papst”.