ebm-papst fläktlösning skyddar lampor i show- och effektbelysning

Det tjeckiska företaget Robe Lightings är en av marknadsledarna när det gäller att utveckla belysningslösningar för exempelvis scenshower, tv-studios och spännande fasadeffekter. Kraftfulla LED-lampor används i många av företagets produkter och små fläktar från ebm-papst ger en effektiv kylning. Samarbetet startade 2005 och i ett av Robes belysningssystem skyddas LED-lamporna på ett lite annorlunda sätt.

Den globala belysningsbranschen befinner sig sedan flera år i en omställningsfas där traditionella lampor fasas ut och i allt större utsträckning ersätts av LED-lampor. En av branchens utmaningar är att hitta effektiva lösningar för att aktivt kyla bort den överskottsvärme som alstras av LED-lamporna. ebm-papst var tidigt ute med att erbjuda sådana lösningar och små axialfläktar kyler exempelvis Philips gatulampor runt om i Europa, industribelysning i tuffa industrimiljöer, spotlights för museer och detaljhandel och LED-strålkastare i bilar. En av utmaningarna är att utveckla fläktlösningar som kyler effektivt trots att utrymmet kan vara mycket begränsat. En av tekniktrenderna är nämligen att belysningsdesignen går mot allt smäckrare armaturer och belysningslösningar.

Ibland kan dock den tekniska utmaningen bestå i mer än att kyla LED-lamporna. Robe har sedan starten i början av 90-talet haft en snabb utveckling och företagets produkter säljs i mer än 80 länder. Det första projektet för Robe var när ebm-papst skulle ta fram en fläktlösning för företagets LightDome-system. Systemet har utvecklats för att kunna användas utomhus i alla typer av väder och ett genomskinligt hölje av PVC-P film, som ger skydd motsvarande IP 43-kapsling, omger och skyddar lampor och den teknik som krävs för att ge rörliga belysningseffekter. Den tekniska utmaningen var att hitta en fläktlösning som skapade ett tryck och hindrade plastfilmen från att komma i kontakt med de varma lamporna. Ales Jakubec som är VD för ebm-papst dotterbolag i Tjeckien berättar att fläktlösningen blev en annan än den som Robes utvecklingsavdelning först tänkt sig.

”Robe ville först ha en axialfläkt som också är den vanligaste lösningen vid aktiv kylning. Här var dock utmaningen att skapa ett tillräckligt tryck mellan plasthöljet och belysningstekniken. Fläktlösningen skulle också ge ett minimum av vibrationer, vara lätt att integrera i belysningen, ha en låg höjd och dessutom vara tillverkad i ett lättviksmaterial liknande det som användes i belysningen. Vi kunde visa att en centrifugalfläkt i detta fall var ett bättre alternativ än en axialfläkt och de omfattande tester Robe genomförde visade också att vår fläktlösning svarade upp mot alla krav”, säger Alex Jakubec.