ebm-papst fläktar i tysta laddstationer för elbilar

Foto: EBG compleo GmbH
Med allt fler elbilar behövs många tysta laddstationer som inte stör omgivningen.
Vad många kanske inte tänker på idag är att det fanns en tid då man såg elmotorn som ett bättre alternativ än bensinmotorn. Det var på 1800-talet då de första bilarna hade elmotorer. 1886 presenterade dock Carl Benz, en av grundarna till Mercedes-Benz, en förbränningsmotor som snart ledde till att elbilarna föll i glömska. Idag ser det annorlunda ut och de närmaste åren förväntas eldrivna bilar få ett allt snabbare uppsving. Elbilar måste laddas med jämna mellanrum och en stor fördel är givetvis om laddtiden kan göras så kort som möjligt.

Ett företag som arbetat intensivt med att utveckla högeffektiva laddstationer är EBG Compleo GmbH i den tyska staden Lünen. Företaget lanserade sin första laddstation under 2009 och idag finns mer än 6 000 av EBG Compleo:s stationer utplacerade på olika platser runt om i Europa. Företaget, som ingår i EBG-koncernen, har utvecklats till att ha en marknadsledande ställning inom området. Koncernen bildades 1948 och har utveckling och tillverkning av utrustning för eldistribution som huvudsaklig verksamhet. EBG Compleo bildades specifikt för en långsiktig satsning på laddstationer och bland kunderna finns bl a bostadsbolag, privata företag, kommuner och biluthyrningsföretag.

Ett hinder för en snabb ökning av antalet elbilar har tidigare varit den begränsade tillgången till laddstationer, men också långa laddningstider. För ägare av elbilar som inte haft en laddstation tillräckligt nära hemmet eller arbetet har det ofta varit nödvändigt att ladda via vanliga eluttag. Eftersom dessa bara kan leverera några få kilowatt kan det ta en halv dag innan batterierna är laddade. ”Med CITO DC som är vår senaste generation av laddstationer är det möjligt att ladda ett tomt batteri på cirka 30 minuter. I praktiken så laddar dock de flesta bara så mycket som de behöver vid ett visst tillfälle och då kan det räcka med att ladda fem till tio minuter”, säger Kai Schönenberg som är försäljningsansvarig teamledare på EBG Compleo.

"ebm-papst fläktar är kompakta, driftsäkra och extremt tysta”. Kai Schönenberg, Försäljningsansvarig teamledare på EBG Compleo GmbH

Den som tittar på en av EBG Compleo:s laddstationer kan säkert undra hur de kan ge så mycket laddkapacitet trots att de är små smala och kompakta. Hemligheten är att företaget har separerat kraftenheten från själva laddstationen. Ett distributionsskåp med kraftenheten placeras istället en bit ifrån själva laddstationen. Det gör att de kan ha en design och ett format som gör att de på ett snyggt sätt passar in i en omgivande miljö. ”Skulle allt integreras i laddstationerna skulle de bli väldigt stora och otympliga. När flera bilar laddas samtidigt genereras det mycket värme i distributionsskåpen och den måsta avlägsnas på ett effektivt sätt för att det inte ska bli problem med överhettning. Bilägarna måste ju kunna lita på att tekniken fungerar utan störningar och vi har utvecklat en teknik med luftkonditionering för att avlägsna värmen” förklarar Kai Schönenberg.

En av utmaningarna för företaget när kyllösningen skulle utvecklas var att göra den så kompakt som möjligt. Det var också därför man valde två av ebm-papst EC-fläktar. ”Fläktarna är inte bara kompakta och driftsäkra. De är också extremt tysta. Det är väldigt viktigt eftersom allt fler laddstationer placeras intill bostadshus. Tack vare fläktarna är CITO DC betydligt tystare än vad som föreskrivs i bestämmelser om bullernivåer. En viktig fördel är också de möjligheter ebm-papst fläktar ger till styrning vilket gör att de bara behöver vara i drift när värmen i distributionsskåpen når en viss nivå”, säger Kai Schönenberg. Han avslutar med att berätta att marknadsframgångarna med företagets laddstation CITO DC är så stora att man svårt att hinna tillverka nya stationer i samma takt som efterfrågan ökar från många olika kundgrupper.