ebm-papst fläktar bidrar till bra ventilation efter lyckad radonsanering på Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbiblioteks magasin på Brunkebergsåsen stängdes med omedelbar verkan av arbetsmiljöskäl år 2012 efter att prover visat på för höga halter av radon och sedan dess har en omfattande radonsanering pågått.

Medan värdet av radon normalt ligger på 200 Bq/m3 uppmättes värdet i Stadsbibliotekets bokmagasin på 5000 Bq/m3. Radonproblemet har orsakat att sammanlagt 350 000 exemplar som förvarats i magasinet, vilket motsvarar cirka hälften av alla böcker på Stockholms stadsbibliotek, sedan dess varit otillgängliga.

Radon är skadligt och kan orsaka cancer och enligt radonkonsulter har många fastigheter i Stockholm för höga halter.
- Radon kommer in i byggnaden genom konstruktionen som omfattar allt som har kontakt med mark, berättar Per Hallberg ägare och grundare till Radonkonsult AB.

Det har skett stora investeringar i att försöka komma tillrätta med radonproblemet under de år bibliotekets utrymmen varit stängda. Bland annat har ventilationssystemet byggts om och justerats till övertryck men det gav inte det resultat som önskats då radonhalter fortfarande översteg gränsvärden. Det var först efter det att Radonkonsult AB med sin stora erfarenhet kom in i projektet hösten 2014 som åtgärderna gav resultat. Efter utförda åtgärder där radongasen evakueras under mark med Smalrörsmetoden, Radonkonsult patenterade teknik, sänktes radonhalter i hela byggnaden under 50 Bq/m3 trots att åtgärden mot radon skedde i ¼ av byggnaden.

Efter den lyckade saneringen kan böckerna äntligen flytta tillbaka till källarmagasinet. Detta innebär att lokalerna under mark som varit stängda under de senaste åren nu kan öppna för allmänheten igen i höst.Klicka här för att se hela inslaget från Sveriges Televisions Nyheter, Stockholm som berättar om lösningen: SVT.se/Stadsbiblioteket