ebm-papst fläkt i simulator som låter människor prova på att flyga som en fågel

Foto: Somniacs SA
Max Rheiner vid Zürich University of Arts fick för några år sedan en idé om att utveckla en simulator som skulle göra det möjligt för människor att prova på att flyga som en fågel. Rheiner är ansvarig för ett designprogram vid universitetet inriktat på interaktion mellan olika tekniker. Hans vision var att skapa en simulator som kombinerade flygning i en virtuell miljö, med hjälp av VR-teknik (VR, Virtual Reality), med att den som flyger också fick involvera hela kroppen under flygningen. ebm-papst fläkt har en mycket viktig funktion för att flygkänslan ska bli den rätta. Då fläkthastigheten kan styras går det att variera luftflödet vars uppgift är att ge dem som ligger i simulatorn känsla av vindmotstånd. Den känslan ger en fartupplevelse och ju starkare luftflöde desto starkare blir känslan av att man flyger fort.

”Att flyga som en fågel är en väldigt speciell kick”

Mycket av fågelflygaridéen hämtade Max Rheiner från sina egna erfarenheter från skärmflygning (paragliding) och användning av avancerade drönare. Rheiners idé gick från att vara en vision till att förverkligas efter att han blivit kontaktad av en grupp fågelentusiaster som skulle ha en utställning om fåglar. Man kom överens om att starta ett projekt som skulle göra det möjligt för människor att med hjälp av Virtual Reality och annan teknik får uppleva känslan av att flyga som en fågel. Ett viktigt mål med projektet var också förstärka VR-upplevelsen genom att involvera kroppsrörelser. I detta fall främst armarna och rörelser som efterliknar fågelvingars rörelsemönster. ”Jag var helt övertygad om att känslan att kunna flyga som en fågel skulle bli en väldigt speciell kick, och det var också med stor entusiasm som vi startade upp projektet och bildade ett team som skulle ta fram en prototyp”, säger Max Rheiner.

Ligger på mage i simulatorn
Den som vill prova på att flyga som en fågel lägger sig på mage i simulatorn som har tre rörelseriktningar: upp och ner, fram och tillbaka och lutningar i sidled. Armarna är fästa på metallvingarna och styrningen sker med hjälp av handlederna. ”Vi gjorde konstruktionen på det här sättet eftersom de flesta människor har en ganska begränsad motorik (jämfört med fåglar), och vi kan inte heller förvänta oss att man ska vara flink och med samma förmåga till koordination som en trummis”, säger Max Rheiner med ett leende. Den som ska flyga får också VR-glasögon, hörlurar och den rätta vind- och fartkänslan tack vare ebm-papst fläkt. ”Vi valde ebm-papst fläktlösning eftersom det går att justera hastigheten på ett smidigt sätt och för att fläktarna är extremt tysta. Många kanske blir överraskade av hur viktig vindeffekten är men faktum är att den är helt nödvändig för att man ska uppleva fart. En nyhet för många är också att våra sinnen tar upp vinden via både hud och hår och omsätter det till fartkänsla”.Väckte stort intresse i Silicon Valley
Fågelsimulatorn togs i bruk första gången på fågelutställningen som arrangerades 2014. ”Reaktionerna var väldig positiva och sedan fick vi även chansen att presentera simulatorn i Silicon Valley. Det blev en stor framgång och det här var också vid en tidpunkt då VR inte riktigt hade slagit igenom på marknaden än och det bidrog till det stora intresset. Vi har också medverkat vid forskningskonferenser och faktiskt även vid filmfestivalen i Cannes”, fortsätter Rheiner.

Arbetet med simulatorprojektet blev för krävande för att hanteras från universitet och därför bildades företaget ”Somniacs” under 2015. Namnet är en kombination av ”somnia” (drömma/sova) och ”maniacs” (galning). Max Rheiner menar också att man antagligen måste vara lite tokig för att starta ett sådant här projekt. Under 2016 påbörjades den kommersiella produktionen av stimulatorn som marknadsförs under varumärket ”Birdly”. Kunderna är främst forsknings- och teknikinriktade muséer och även nöjesparker har börjat upptäcka simulatorns möjligheter att locka besökare.Eftersom Somniacs själva utvecklar både hårdvaran och programvaran har man stora möjligheter att relativt snabbt utveckla nya flygupplevelser. Att flyga som en örn är populärt och förutom naturlandskap kan man också flyga i virtuella stadsversioner av New York och San Francisco. Att flyga över städer ger också en i många stycken mer spännande effekt än att stillsamt glida fram över öppna fält och vackra skogar!