ebm-papst drivlösning i transportrobotar som planerar sina egna rutter

Det är ett tiotal forskare och industridesigners som tillsammans utvecklat det unikt flexibla och intelligenta transportkonceptet. Till skillnad mot konventionella lösningar för interna transporter, exempelvis långa och komplexa transportbanor, är tanken med KARIS PRO att små självständiga transportrobotar ska lösa behovet av att snabbt och effektivt förflytta gods inom exempelvis fabriksbyggnader. Ansvarig för KARIS PRO-projektet är Andreas Trenkle vid Karlsruhe Institute of Technology.

Frågan är vem som behöver ett sådant här system? ”Vi vill kunna tillgodose behovet hos alla som behöver mer flexibla interna transportlösningar. Automatiserade konventionella system är mycket dyra och det tar också lång tid att installera och att ta i drift. Resultatet blir att många transporter fortfarande sker manuellt med olika hjälpmedel. Det unika med KARIS PRO är att robotarna snabbt kan sättas i arbete och att de helt självständigt planerar sina rutter och hittar till de platser där gods ska hämtas och lämnas”.

Pilotprojekt inom bilindustrin
Andreas Trenkle berättar att två pilotprojekt startats. Inom bilindustrin har en av Audis underleve-rantörer tagit fem KARIS PRO-enheter i drift på lagret. Robotarna transporterar komponentlådor till olika produktionsstationer på utsatt tid. Om det är hela pallar med tungt gods som ska förflyttas kan flera transportrobotar koppla ihop sig själva så att de tillsammans får tillräcklig dragkraft. Hos företaget Bosch Diesel Systems transporterar robotarna produkter mellan olika produktionsplatser och företagets test- och mätrum. Transporterna sker över en mycket stor produktionsyta med två byggnader. Tidigare skedde transporterna med ett manuellt styrda vagnar som kom till produktionsplatserna efter ett visst tidsschema. KARIS PRO-enheterna kommer så snart det behövs en transport och de planerar själva den bästa och snabbaste rutten. ”Det är som att jämföra en taxi med ett tåg som går efter en viss tidtabell”, säger Andreas Trenkle. En stor fördel med robotarna är också att produktionspersonalen får material och komponenter betydligt snabbare än tidigare.

Teamet bakom KARIS PRO har valt ebm-papst drivlösningar både för att styra och driva transport-robotarna. Frågan är hur transportrobotarna vet vad dom ska göra? Andreas Trenkle har svaret. ”Produktionspersonalen registrerar sina order via en bildskärm och informationen skickas via ett nätverk till samtliga robotar. Det finns inget centraliserat system som väljer vilken robot som ska utföra en viss order utan det avgör robotarna själva. Den som har den kortaste vägen till en produktionsplats och tillräckligt med batterikapacitet tar uppdraget”. Trenkle berättar också att robotarna kan få uppdragen via ett företags affärssystem och även via RFID-taggar som sitter på transportlådorna.Produktionssystem som kommunicerar med robotarna
Med tanke på att robotarna väljer sin egen väg kan man undra hur de undviker att kollidera med produktionspersonalen? ”Robotarna har en laser framtill som hela tiden sveper av ytan, och den fungerar som ett öga. Lasern upptäcker fasta hinder och robotarna undviker dem genom att köra runt. Är det en person som rör sig framför en robot stannar den omedelbart. ebm-papst avancerade drivlösning i kombination med robotarnas intelligenta styrsystem gör också att robotarna alltid vet hur fort de färdas och i vilken riktning. Ström som alstras av drivmotorerna används dessutom för taktil detektering av kollisioner. Drivlösningen märker av så snart roboten stöter på ett hinder och bromsar omgående. På så sätt behöver vi inte ytterligare sensorer”, förklarar Andreas Trenkle. Hur tror han då att framtiden ser ut för KARIS PRO som redan väckt mycket uppmärksamhet och stort intresse från olika industribranscher?
”Det kommer att bli riktigt intressant den dag som våra robotar används i flexibla produktionsmiljöer och kommunicerar direkt med produktionssystemen. En tillverkningsmaskin kommer att kunna sända information direkt till robotarna om att den behöver tillverkningskomponenter, eller att en färdigproducerad enhet ska transporteras till en viss plats. Det är en bit kvar innan vi kommit så långt. Jag tror dock att det är framtiden och idag befinner vi oss i intressanta diskussioner om både industrialisering och marknadsföring av KARIS PRO”, avslutar Andreas Trenkle.

Läs mer:

Industry 4.0 på ebm-papst