ebm-papst drivlösning i automatiserat höglager

Foto: Jan Hosan
Det tyska företaget Miavit har investerat i ett nytt logistikcenter där ebm-papst kompletta drivlösning fyller en viktig funktion.

Regionen runt staden Coppenburg i den tyska delstaten Niedersachsen är en utpräglad jordbruksbygd. Lantbrukarna i regionen uppskattas tillsammans ha närmare två miljoner grisar,
170 000 nötkreatur, tre miljoner kalkoner och nio miljoner kycklingar. Djurens hälsa har hög prioritet i Coppenburg liksom på andra platser och för 50 år sedan kom veterinären Dr. Hans Niemeyer på idéen att utveckla djurfoder efter mottot ”det är bättre att arbeta förebyggande med bl a mineraler och vitaminer än med medicinering i efterhand”. Niemeyer grundade efter några år företaget Miavit som idag är marknadsledande i Tyskland inom området förblandade djurfoder. Miavits huvudkontor, produktionsanläggning samt logistikcenter ligger i staden Essen.

Under de senaste åren har företaget expanderat kraftigt med en snabbt växande exportandel. Kunderna finns över hela världen och exporten står idag för 50 procent av intäkterna. Den familjeägda verksamheten med 360 anställda började för några år sedan att få svårt att hinna med alla leveranser. Logistiklösningen hade inte tillräcklig kapacitet med alldeles för långsam genomströmning av alla produkter. Kunderna fick vänta på sina varor och bristerna i logistiken blev ett hinder för en ökad produktionstakt. Sedan en tid är problemet löst med en helt ny typ av automatiserat höglager som utvecklats av företaget BITO Lagertechnik GmbH och där en drivlösning från ebm-papst har en viktig funktion.

"Vi har flera produktionsanläggningar här, säger Alexander Schröer, som ansvarar för Miavits tekniska avdelning. "Förberedelser av produktleveranserna till våra kunder gjordes tidigare mer eller mindre manuellt och där de interna transporterna sköttes av truckar. I takt med att vår samlade produktion snabbt växte blev de manuella rutinerna för långsamma och företagsledningen beslutade därför att det skulle byggas ett nytt logistikcenter. Målet var att kunna samla allt det som producerades i våra anläggningar på ett ställe och genom automatisering snabba upp kundleveranserna. I hjärtat av det nya logistikcentret skulle vi ha ett automatiserat höglager med en speciell pallflödeshylla och vi valde slutligen BITO Lagertechnik som systemleverantör”.

Den pallflödeshylla som BITO gjort till en integrerad del av höglagret klarar av att hantera många olika produkter. Från vitaminer packade i lådor på pallar till säckar med olika bulkdensiteter. För BITO Lagertechnik blev uppdraget en stor utmaning då företaget tidigare inte hade levererat en liknande lagerlösning. BITO är ett internationellt företag som är specialiserade inom lager- och företagsinredningar samt varuplockning. Utvecklingen av innovativa kundorienterade lösningar och kapaciteten att ta ansvar som komplett helhetsleverantör har gjort företaget till en av Europas ledande leverantörer av lager- och intralogistiklösningar. Bland kunderna finns koncerner som BMW och Siemens och exempel på svenska kunder är Lindab och IFÖ Sanitär.

Lättinstallerad drivlösning
Det BITO har gjort för Miavit är att utveckla en lösning baserad på BITO:s system PROFlow med pallställ som har genomloppsramar och utdragsenheter. Systemet är flexibelt och anpassas efter kundens ändamål och det kan dessutom enkelt förändras med små enkla handgrepp. Lösningen är yteffektiv och gör det möjligt att lagra betydligt fler artiklar och produkter på en viss yta jämfört med konventionella lagersystem. Med ett större antal artiklar lagrade på samma yta som tidigare har man kunnat minska plocktiden och med det också optimerat lagerlogistiken. Onödig transport och trucktrafik mellan lagerplatserna har också minskat markant. En viktig fördel med PROflow jämfört med konventionella system är att lösningen bygger mindre på höjden, men också att lösningen har elektriska rullar för att flytta pallarna från lastnings- till lossningssidan.
En annan och mycket stor fördel är att den elektriska drivlösningen från ebm-papst gör det möjligt att hålla det transporterade godset på transportbanan åtskilt. På detta sätt undviks kollisioner mellan de paketerade varorna vilket har stor betydelse för att undvika skador på förpackade produkter. Det är ett nära samarbete mellan BITO och ebm-papst som resulterat i den drivlösning som installeras i pallagrets rullsystem. Drivlösningen består av en enhet med intregrerad elektronik och transmission och den levereras komplett med ledningar och fästmuttrar. ”Det gör det väldigt lätt för oss att installera drivenheten i rullarna” säger Alexander Lang som är produktchef på BITO Lagertechnik.

När varorna kommer från Miavits olika produktionsanläggningar placerar en gaffeltruck dem på ett transportsystem som sedan automatiskt placerar pallarna med varor på rätt plats i lagret. Därefter rullar palletterna till lossningssidan där de lastas av med hjälp av truckar. Effekten blir en betydligt högre genomströmningshastighet jämfört med tidigare och det gör också att produktionstempot har kunnat höjas betydligt. Cirka 500 pallar transporteras genom logistikcentret varje dag men trots den kraftigt ökade kapaciteten gör företagets marknadsframgångar att anläggningen kan behöva byggas ut. Bara några månader efter invigningen utnyttjade man nämligen hela 85 % av kapaciteten. En eventuell utbyggnad underlättas dock av att man redan har BITO:s effektiva lagerkoncept med ebm-papst drivlösning som lätt kan utökas kapacitetsmässigt.