ebm-papst bygger ny produktionsanläggning i Kina

ebm-papst har startat byggnationen av en ny produktionsanläggning i Kina som ska stå klar sommaren 2019.
Xìan ligger i provinsen Shaanxi och här investerar ebm-papst cirka 300 miljoner kronor i den nya anläggningen som får en yta på 27 000 kvadratmeter. När anläggningen tas i drift kommer den att producera fläktar som marknadsförs på den asiatiska marknaden. Det är ebm-papst marknadsframgångar i Asien som lett fram till den strategiskt viktiga satsningen. ”Eftertfrågan på våra produkter i Asian ökar konstant och därför behöver vi ytterligare produktionskapacitet som komplement till vår produktionsanläggning i Shanghai. Med den nya fabriken tar vi ytterligare ett steg i vår internationella strategi som går under namnet Structure 2020”, säger Stefan Brandl som är styrelseordförande för ebm-papst Group.

Valet av Xìan, med 12 miljoner invånare, som etableringsort för den nya produktionsanläggningen har sin grund i att staden både har tillräckligt många kvalificerade specialister och en väl utbyggd infrastruktur för effektiva transporter. ”Förutom Kina kan vi nu utöka våra satsningar på andra närliggande marknader som också kommer att få leveranser från den nya fabriken. Några av de mest prioriterade länderna är Indonesien, Filippinerna och Thailand som är på god väg att ta steget från att vara utvecklingsländer till att bli länder med en hög grad av industrialisering”, säger Thomas Nürnberger som är VD för ebm-papst dotterbolag i Kina.

ebm-papst har varit etablerat på den kinesiska marknaden sedan 1996 och har för närvarande cirka
1 800 anställda i landet. Huvudanläggningen i Kina, som också rymmer ett utvecklingscenter, är lokaliserad till frihandelszonen Waigaoqiao. I Nanhui (Shanghai) finns en produktionsanläggning och ebm-papst har även säljkontor finns i Hong Kong och Qingdao.